وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز

درباره ما

خبرگزاری عقاب بمثابه یک پایگاه خبری- تحلیلی- یک رسانه اسلامی و ارزشی بوده و میکوشد در کنار سایر مطالب و اخبار ارزش های دین اسلام و وحدت امت مسلمه را باز گو نماید.
خبرگزاری عقاب تلاش می نماید در مقابل رسانه های دین ستیز قرار گرفته و ارزش های پسندیده ی جهان اسلام به ویژه افغانستان را باز تاب دهد.
خبرگزاری عقاب تلاش می نماید در مقابل رسانه های دین ستیز قرار گرفته و ارزش های پسندیده ی جهان اسلام به ویژه افغانستان را باز تاب دهد.
خبرگزاری عقاب متعهد به پرداختن مسایل تقریب مذاهب اسلامی بوده و از دست آوردهای جهان اسلام در زمینه های مختلف همواره یادآوری می نماید.
این خبر گزاری به مثل سایر خبرگزاری های ارزش محور میخواهد مطالب، گزارشات و تحلیل های خبری را به زودترین فرصت به دست علاقمندانش قرار داده و از روحیه پایداری و مقاومت امت مسلمه در سراسر جهان پاسداری نماید.
خبرگزاری عقاب در تلاش است تا از فرهنگ ستیزی که بواسطه بسیاری از رسانه ها صورت میگیرد جلوگیری نموده و برای رعایت ارزش های فرهنگ اسلامی کار موثر و درخور ارزش انجام دهد.
شماره تماس: 0093700720953—–0093770002653
ایمیل: b_sharefi@yahoo.com و sharefib@gmail.com