وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
عقاب نیوز، خبرگزاری عقاب | Oqab News

شناسنامه مختصر شاعران معاصر افغانستان/ هدا خاموش

۱ – نام و تخلص:
هدا خموش
۲ -نام پدر: غلام سرور
۳- سال و محل تولد: سال ١٣٧۴ خورشیدی در شهر اصفهان جمهوری اسلامی ایران حین مهاجرت متولد شده است. و زادگاه پدری اش سالنگ ولایت پروان میباشد.
۴- تحصیلات: فارغ التحصل دانشکده ادبیات.
۵ -فعالیت های فرهنگی و ادبی: شاعر، فعال فرهنگی و مدنی، عضو انجمن قلم افغانستان و گوینده برنامه های ادبی در رسانه های خصوصی میباشد.
۶ -حالت مدنی: مجرد
۷- نمونه های کلام:
من از این زندگی درکوچه ی تکرار می ترسم
وهم ازناله ها وگریه ی هربار می ترسم
من از چشم غریبانی که سیل خون می بارد
بسا ازتکیه گاه بیخ هر دیوار می ترسم
درون من گرفته سخت،می سوزد گلوی من
که من یعنی دراینجا از طناب دار می ترسم
همه گان راکه میبنم بسا خون جگر دارند
من از گل های بی نشتر میان خار می ترسم
مگرتاکی اینجا ساکت وآرام بنشینیم
من از قانون رنگ تلخ این بازار می ترسم
همه خاموش اما تشنه قدرت درین وادی
من ازنادیدن چشم ودل خونبار می ترسم

زنم من ماجــرای تلـــخ ودلگیری
به هرزشت وبد وهرطعنه درگیری
نمی گیریم ولی با بختی می جنگم 
از این آشفته  گی ها خیلی  دلتنگم
منم آن زن که دل دلبندم به پیوندی
نه  آن   ولگرد  چوگرگان  سکاوندی
منم آن زن که نم جو شد به چشم من
سرا  پا  اشکم  و ضبطی به خشم من
منم آن زن که بغضم را کنم مخفی
شوم  ساکت  به  سان  آدم   برفی
نه برحالم  بگــرید  آسمان  اینجا 
غرورم را شکسته کهکشان اینجا
ازاین وضع پریشان سخت دلگیرم
به  سان  طفل   بیماری  زمینگیرم
برایم از سکوت شب بخوان شعری
ولی عمریست که دارم انتظارمهری
ندارم طاقــت عــمر گــرانی را 
بهاری بــودم ودارم خزانـی را

زنی را میشناسم 
که بادستی
خانه می تکاند
وبا دست دیگرش گهواره مرد آزادی 
را تکان میدهد
وزنی که بغض اش جنگ به عقب نشسته است
و آوازش
صدای صلح را به فریاد می کشد.
image001

Comments are closed.