وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز
Browsing Category

نسخه الکترونیکی

مین چسپکی؛ قاتل خطرناکی که هنوز جدی گرفته نشده

از چند سال به این سو انفجار مین چسپکی و مقناطیسی در کابل پایتخت کشور جریان دارد. ده ها موتر دولتی و رنجرهای پولیس و اردو و حتا موترهای شخصی هدف این نوع مین ها قرار گرفته است. در ابتداء قدرت تخریب این نوع مین ها کم بود، از اینرو چندان جدی…