وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز
Browsing Category

شعر

با درود بر روان بانو قدسیه شهید

شاه دخت در نوازش و اکرام و یک شهید مانده میان اتش خمپاره و حدید لعنت به این عدالت و احساس زشت تان لعنت به این نظام دموکراسی و پلید شاید درین دیار ندارد طلیعه ای اصلن به این سپیده ی کاذب دیگر امید درگردش زمانه و دوران روزگار ایا به…

فریاد میخواهم

اسیرم در سکوت شب، بیا اقرار شو در من! که از این خواب می‌ترسم، بیا بیدار شو در من! از این تنها نفس‌کَش در وجود خویش بیزارم همه فریاد می‌‌خواهم، همه گفتار شو در من! قفس را طرح دیگر ریختند و وسعتش دادند از این…