وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
عقاب نیوز، خبرگزاری عقاب | Oqab News

حزب تعادل ملی افغانستان: از 8 ثور باید آموخت!

حزب تعادل ملی افغانستان: از 8 ثور باید آموخت!

حزب تعادل ملی افغانستان: از 8 ثور باید آموخت!

هشتم ثور، در تاریخ معاصر افغانستان، یادآور پیروزی مجاهدین افغانستان بر حکومت کمونیستی و دست نشانده شوروی سابق می باشد و در دولت اسلامی مجاهدین و دوران  20 ساله جمهوریت، مجاهدین ازین روز به خوبی استقبال مینمودند.

به باور مجاهدین، مردم افغانستان موفق شده بودند بعد از 14 سال مبارزه، در هشتم ثور 1371 به پیروزی رسیده و حکومت دست نشانده شوروی را سقوط دهند.

به گزارش عقاب نیوز، حزب تعادل ملی افغانستان در پیام جدید خود، 8 ثور را روز آموختنی و خجسته خوانده و نوشته است:

هیأت رهبری حزب تعادل ملی افغانستان، روزِ پیروزی انقلاب اسلامی افغانستان(8 ثور/ اردیبهشت 1371) را بدور از هر نوع دغدغه های تنظیمی و فراز و فرودهایش؛ یک نقطه عطف و عبرت برای مردم افغانستان دانسته و به همه رهروان راستین نهضت اسلامی، این روز را خسجته باد می­گوید.

ما دستانِ مجاهدین واقعی(نه غاصبین زور، زر و وعزت فروشان تاریخی) را از بوسیدن می­دانیم و برای شهدای انقلاب اسلامی بهشت برین تمنی داریم.

حزب تعادل ملی افغانستان، از جریان حاکم و نیروی های درگیر در قضایای افغانستان  می طلبد تا با درنظرداشت عبرت آموزی از گذشته های نه چندان دور تاریخی، برای افغانستان واحد، بدون تعصب و خودخواهی وارد برنامه های سازنده و مؤثر برای مردم دردمند و عقب گذاشته شده ی افغانستان شده؛ برای ساختن یک نظام مطلوب ومردمی بسوی فلاح و رستگاری گام بگذارند.

هیأت رهبری

حزب تعادل ملی افغانستان

د افغانستان ملی تعادل گوند

حزب تعادل ملی افغانستان: از 8 ثور باید آموخت!
حزب تعادل ملی افغانستان: از 8 ثور باید آموخت!

درست در هفتم ثور سال 1371 حزب دموکراتیک خلق که در آن زمان ریاست آنرا  نجیب الله به عهده داشت؛ قدرت را بعد از جنگ های طولانی رسما به مجاهدین تسلیم نموده و خود از صفحه سیاست افغانستان کنار رفت؛ هنوز روزهای اول قدرت گرفتن مجاهدین بود که جنگ سختی میان احزاب مسلح جهادی در کابل رخ داد و خیلی هارا بی خانمان ساخت…

Comments are closed.