وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
عقاب نیوز، خبرگزاری عقاب | Oqab News

کتاب(غزل‌گستران سبزمنش)تألیفِ بسم الله شریفی، چاپ و منتشر شد

کتاب(غزل‌گستران سبزمنش)تألیفِ بسم الله شریفی، چاپ و منتشر شد

کتاب(غزل‌گستران سبزمنش)تألیفِ بسم الله شریفی، چاپ و منتشر شد

به گزارش عقاب‌نیوز، دفتر نخست(جلد اول) کتاب غزل گستران سبزمنش(زندگی‌نامه ونمونه‌ی اشعار‌‌ پنجاه عضوِ‌با افتخار بنیاد جهانی سبزمنش)تألیفِ بسم الله شریفی، ام‌روز از سوی واحد انتشاراتی سبزمنش و نشر زرین مهر، تن پوش چاپ به تن کرد و راهی بازار کتاب شد.

این کتاب در 162 صفحه با قطع رقعی، حاوی معرفی کامل پنجاه عضو با افتخار بنیاد جهانی سبزمنش از 15 کشور که در برگیرنده‌‌ی 100 قطعه غزل نیز می‌باشد با ویراستاری محترم استاد ابراهیم حاج محمدی(قمر) و طرح جلد آقای عبدالله نیازی، بعد از طی مراحل قانونی و گرفتن شابک بین المللی، رده بندی کنگره، رده بندی دیویی و شماره کتابشناسی ملی، امروز در تهران چاپ و منشتر شد.
آقای دکتر بسم الله شریفی(مؤلف) در صفحه سوم این کتاب نوشته است:
تقدیم به:
(خانواده بزرگ(بنیاد جهانی سبزمنش‌که باگذشت هر روز درحال فخرآفرینی‌اند؛
– دوست‌داران سبزمنش‌که در عالم هجرت و غربت قلم می‌زنند و عشق می‌آفرینند؛
– تمام گویشوران زبان فارسی که هدفشان متبارز ساختن ارزش‌های هویتی، فرهنگی و تمدنی است و بدون تعصب پروانه‌وار می‌سوزند و می‌سازند؛)

مؤلف؛ نشر جلد اول این کتاب را یکی از طرح‌های جدید بنیاد جهانی سبزمنش خوانده و در مقدمه طولانی‌اش نوشته است:

پُر واضح است که ما در کنار نگرش‌ها و جهان‌بینی‌هایِ علمی، فلسفی، مذهبی، عرفانی و… با نگرش و جهان‌بینی‌ِ دیگری مواجه‌ایم که از آن به جهان‌بینی هنری تعبیر می‌شود و قلمرو آن متفاوت از دیگر جهان‌بینی‌ها بوده و عمدتاً بیانگرِ زیبایی‌ها و درک زیبایی‌ها می‌باشد.
اگر از بحث جزییات و تعابیر فلسفی زیبایی بگذریم و زیبایی را در آفرینش‌های هنری و ادبی با توجه به تناسب و هماهنگی، ایجاد لذّت و احساس مطبوع، آرامش، شادی، جذابیت، سادگی، بیان مفاهیم ارزشی معنا کنیم، براحتی در می‌یابیم که جهان‌بینی هنری، جهان‌بینی مستقلی است و بایستی بیش‌تر از پیش، دقیق‌تر و موشکافانه‌تر به زوایایِ پیدا و پنهان آن توجّه کرد.
به قول دکتر روزبه مفهوم زیبایی درطبیعت با مفهوم زیبایی در هنر، تفاوتی اساسی دارد: (در طبیعت، زیبایی، مطلوب و زشتی، مردود است. اما در عالَم هنر، حتّی انعکاس زشتی‌ها، اگر مبتنی بر خلاقیت هنری باشد، عین زیبایی‌است).
برای جلوگیری از طولانی شدن سخن به یک مورد از تعاریف هنر بسنده می‌کنیم: (هنر؛ یعنی دیدن، درک و بیان جذاب و دل‌انگیز زیبایی و یا فرایندی است که در آن، یک معنا یا احساس یا فرم در قالبی زیبا و با درنظر گرفتن اصول زیبایی‌شناسی بیان شده است، که ما در این‌جا از جمع هنرهای هفتگانه که شامل: (نقاشی، مجسمه‌سازی، ادبیات، موسیقی، تئاتر، معماری و سینما)می‌شود، تنها روی ادبیات، تمرکز می‌نماییم و ادبیات به قول دکتر عبد الحسین زرین‌کوب: (به طور کلی آنگونه سخنانی است که از حد سخنان عادی برتر و والاتر بوده و مردم آن سخنان را در خورِ ضبط و نقل دانسته‌اند و از شنیدن آنها دگرگون گشته‌اند و احساس غم و شادی یا لذت و الم کرده‌اند).
پژوهشگران حوزه ادبیات؛ آثار ادبی را از حیث محتوا به چهار دسته: (حماسی، نمایشی، غنایی و تعلیمی) تقسیم نموده‌ و ادبیات مکتوب را به دو بخش: نظم(شعر) و نثر قابل تقسیم می‌دانند و منظور ما در این پیشگفتار (شعر) است که از نظر دکتر شفیعی کدکنی به: (گره‌خوردگی عاطفه، اندیشه و تخیّل که در زبان آهنگین شکل گرفته) تعریف شده‌است و شعر را در قالب‌های سنتی(کلاسیک) و قالب‌های نو(آزاد) با لحاظِ تقسیم‌‌بندی جداگانه‌ی هر یک از آن‌ها، قابل بخش‌بندی دانسته‌اند و برای هر بخش، تعاریف جداگانه وجود دارد که از حوصله این یادداشت خارج است.
بنابر این، این کتاب، تنها روی یک بخش از هنر و جزیی از بحث ادبیات و شعر که غزل می باشد، استوار است و با زیبایی‌ها و مزیت‌های خاص خود، جلوه‌گری می‌کند.
غزل؛ چه در فرم و محتوای کلاسیک و چه در فرم و محتوای جدید، طرفداران بی‌شمار خود را دارد، که خوش‌بختانه تمام داشته‌های این کتاب را در کنار بیان مشخصات سرایندگان، غزل تشکیل می‌دهد و غزل را در لغت (سخن گفتن با معشوق و عشق‌ورزی با او) معنا کرده‌اند.
در حقیقت غزل؛ قالب شعری است که در آن مصراع اول با مصراع دوم، مصراع پنجم و بقیه‌ی مصراع‌های آخر بیت هم‌قافیه هستند که محتوای آن‌را موضوعاتِ عرفانی، عاشقانه، سیاسی، اجتماعی، فراق، وصل، حماسی و… تشکیل می‌دهد و با صراحت باید گفت که نگارنده این سطور از علاقمندان غزل می‌باشد.
در هم‌پذیری غزل از سوی دوست‌داران و علاقمندانش همین کافیست که می‌گویند: غزل شاهنشاه اشعار است.

چرایی تدوین این اثر:
از آنجایی که بخشی از اهداف بنیاد جهانی سخن‌گستران سبزمنش را به عنوان یک بنیاد فرهنگی، مستقل و جهانی که ربط و پیوندی به کشور و سیاست‌های کشوری خاصی نداشته و اکنون در 27 کشور حضور و اعضا دارد؛ موارد زیر تشکیل می‌دهد:
(- پاسداری، شناسانیدن و گسترش زبان و ادبیات پارسی/ دری/ تاجیکی ”هر سه یک زبان“ به‌‌عنوان زبان دوم اسلام و یکی از زبان‌های کلاسیک، علمی، معتبر، عرفانی، غنی و پُرکاربرد جهان می‌باشد‌ که در انسجام روابط فرهنگی، ادبی، پژوهشی و هنری میان گویش‌وران، ادیبان، شاعران، پژوهشگران و هنرمندان پارسی‌زبان و تحکیم روابط با شخصیت‌های فرهنگی سایر زبان‌ها در سراسر جهان)؛ما پیوسته برای ایجاد و تقویت رابطه‌ی تفاهم و همدلی میان فارسی زبانان و گویندگان سایر زبان‌های جهان از راه گسترشِ ارزش‌های مشترک انسانی و همگرایی فرهنگی برای زدودن تعصبات بی‌جای زبانی و… تلاش می‌کنیم و شاهد دستاوردهای خوب بوده و خواهیم بود.
در راستای همین امر در اساسنامه بنیاد جهانی سبزمنش ذیل ماده دوم در شماره 4، 5، 7 و 8 و… آمده است:
(حمایت معنوی و همچنان نشر و چاپ آثار ارزشمند سخن‌گستران، پژوهشگران و هنرمندان از نشانی بنیاد جهانی سبزمنش؛ برگزاری کنفرانس‌ها و سمینارهای علمی، پژوهشی در زمینه ادبیات، تاریخ، سیاست، فلسفه و…؛
– مشارکت یا اجرای طرح‌های پژوهشی، فرهنگی و هنری و نیز گردآوری و تدوین مجموعه‌های مستند (نوشتاری، شنیداری و دیداری) در باره مسائل فرهنگی، هنری،‌اجتماعی و تاریخی که مبین ارزش‌های مشترک فارسی زبانان باشد؛
– اعطای جایزه، نشان علمی و سپاس‌نامه‌‌ی بنیاد جهانی سبزمنش به شخصیت‌های مؤثر علمی، پژوهشی، هنری و نیز آنانی که در زمینه ادبیاتِ همگرایی فعالیت گسترده داشته‌اند؛)
این‌جانب با توجه به رسالتی که به عنوان مؤسس و خادم این چتر بزرگ فرهنگی(بنیاد جهانی سبزمنش) بر دوش دارم، با همراهی و یاریِ سایر دوستانی که هر یک توانمندی‌ها، فرصت‌ها و ظرفیت‌های خود را وقفِ تقویت و گسترش اهداف والای بنیاد جهانی سبزمنش، کرده و می‌کنند، برآنم تا با تلاش پیاپی و پیگیر، دستاودهای تازه‌ای بیافرینم.
با توجه به این موارد و نیز درکِ ضرورت تدوین این اثر؛ عهده‌دار شدم تا در سه بخش: ”غزل“، ”رباعی و دوبیتی“ و ”شعر نو“ مختصری از زندگی‌نامه و اشعار اعضای فعال بنیاد جهانی سخن‌گسترانِ سبزمنش را در مجموعه‌هایی جداگانه، تدوین و تألیف نموده و به حضور گرامیِ دوستدارانِ شعر و ادب پارسی به ویژه اعضای رسالتمندِ این بنیاد جهانی، پیش‌کش کنم، که خوشبختانه شما اکنون دفتر نخست(جلد اول) این برنامه را در دست دارید و ملاحظه می‌فرمایید.
در این کتاب، زندگی‌نامه و نمونه‌های غزلیات50 عضو با افتخار بنیاد جهانی سبزمنش که شامل کشورهای: (افغانستان، ایران، تاجیکستان، ازبیکستان، هند، کانادا، آلمان، پاکستان، ناروی، هالند، لهستان، اسپانیا و سویدن) می‌گردد، به ترتیب حروف الفبا درج شده است، یعنی برای هر عضو بنیاد جهانی سبزمنش بدون تفکیک سمت شان در بنیاد و یا فعالیت‌های بیش‌تر شان در سایر حوزه‌ها، سه صفحه اختصاص داده شده است،(هر چند شخصیت‌های علمی و توانای در این جمع حضور دارد که بیوگرافی هر یک شان به تنهایی یک رساله می‌شود).
این کتاب در کنار سایر موارد؛ مزیت‌ها و ویژگی‌های خاص خود را دارد که می‌توان از:
(متنوع بودن غزلیات؛ کنار‌ هم قرارگرفتن زنان و مردان بدون تفاوت جنسیتی در یک کتاب؛‌یک‌جا بودن شاعران 15 کشور مختلف در یک گزینه؛‌از یک‌نهاد و آدرس بودن همه‌ی اعضا؛‌گزینش و درج افراد شامل این کتاب در دایره المعارف“دانشنامه“ پارسی‌سرایان جهان که‌توسط‌نگارنده“اینجانب و تعدادی از همکاران“ زیر تدوین است؛
چاپ و نشر شدن آن با مجوز، فیپا، شابک و… بین‌المللی) نام‌برد.
امیداست این تلاش کوچک بنده، مورد قبول درگاه‌حق(ج) قرار گیرد و بتوانیم دفترهای بعدی این طرح را با همکاری دوستان سبزمنش، به زودی تدوین نموده و به دستبوسی شما سروران قرار دهیم.
در پایان سه مورد از مسوولیت‌های اعضای بنیاد جهانی سبزمنش که در اساسنامه مسجل است، یادآوری می‌شود:
۱- ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي شكوفايي و پیوند استعدادها، برانگيختن خلاقيت علمي، هنری و ادبی و ارایه‌ی الگوهای برتر میان اعضاء و هوادارن بنیاد جهانی سبزمنش؛
2- تامین‌روابط، مدغم‌سازی نهاد‌های فرهنگی، هنری‌به بنیاد، گسترش فعالیت‌ها به تمام کشورها، استان‌ها و شهرستان‌ها به شمول ارتقاء سطح همکاری جمعی، بسط و تعمیق فرهنگ مشارکت در امور فرهنگی، پژوهشی و هنری؛
3- سهم‌‌گیری فعال مسوو‌لین و اعضاء در برگزاری محافل و کنفرانس‌های حضوری و مجازی که از طریق بنیاد برگزار می‌شود…) از وظایف مسئولین و اعضای بنیاد می‌باشد.
با تقدیم مهر و ارادت
بسم‌الله شریفی (مؤلف و مؤسس بنیاد جهانی سخن‌گستران سبزمنش)

گزارش از: عبدالقاهر خیرخواه

https://t.me/bsharef

https://t.me/sabzmanesh786

https://instagram.com/bismillah.sharifi?utm_source=qr&igshid=MzNlNGNkZWQ4Mg%3D%3D
Bismillah Sharifi بسم الله شریفی

Comments are closed.