وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
عقاب نیوز، خبرگزاری عقاب | Oqab News

پروفسور امین درگذشت تمنا هروی و کورش صفوی را تسلیت گفت

پروفسور امین درگذشت تمنا هروی و کورش صفوی را تسلیت گفت

به گزارش عقاب‌نیوز، متن تسلیت‌نامه منثور و منظوم پروفسور سیدحسن امین (عضو شورای مؤسسین و دبیرکل علمی پژوهشی بنیاد جهانی سخن‌گستران سبزمنش) به شرح زیر است:
عبدالکریم تمنا هروی شاعر نام آشنای افغانستانی و دکتر کورش صفوی استاد برجسته زبان شناسی هردو در ۲۰ اسد/ امرداد ۱۴۰۲ در ایران به مینو پرکشیدند. روحشان شاد. این ابیات را در رثای این دو عزیز به جامعه ادبی و فرهنگی ایران و افغانستان تقدیم می‌کنم:

عبدالکریم تمنا، آن شاعر هروی رفت
پیری که بود ادب را از جان و دل فدوی رفت

من عاشق ادب استم، در کار، روز و شب استم
گریان نه بی‌سبب استم،‌ از نظم، حرف روی رفت

ایران به سوگ هرات است، اندوه و درد، برات است
اشکم روان چو فرات است، کز خاندان، ابوی رفت

سوزم از آن که به یک‌روز، دیدم دو‌ داغ جگرسوز
هم شاعر شرف اندوز، هم کورش صفوی رفت

این یک، ادیب مسلم، آن یک‌، سخنور اقدم
در سیر طارم اعظم، معراج مصطفوی رفت

از بهر مرگ، بشر زاد، در بحر نیستی افتاد
هم سید علوی مرد، هم عامی اموی رفت

دنیا وفا ننماید، ناگه اجل ز در آید
امروز اگر صفوی رفت، دیروز مرتضوی رفت

راضی برفت، رضی رفت، هم مرتضی و رضا رفت
هرکس به حکم قضا رفت، ناراضی و رضوی رفت

سیدحسن امین

Comments are closed.