وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
عقاب نیوز، خبرگزاری عقاب | Oqab News

نقش استقلال قضات و وکلا در تامین حقوق شهروندی در انگلستان

به گزارش عقاب نیوز به نقل از انجمن علمی حقوق دانشگاه حکیم سبزواری، پروفسور سیدحسن امین، حقوقدان و فیلسوف معاصر و استاد دانشگاه گلاسگو کلدونین، در ۸ آذر ۱۴۰۱ طی سخنرانی جامعی برای دانشجویان حقوق از اهمیت نقش استقلال قضات و وکلا در اجرای عدالت قضایی سخن گفت. وی همچنین علاوه بر لزوم استقلال قوه قضائیه از قوه مجریه، لزوم استقلال وکلای دادگستری از قوه قضاییه را تبیین کرد و این استقلال را در سیستم قضایی انگلستان با سیستم قضایی ایران مقایسه نمود.
امین طی این سخنرانی که به دعوت دکتر حکم آبادی مدیر گروه هیئت علمی حقوق و علی قلی پور دبیر انجمن علمی حقوق دانشجویان دانشگاه حکیم سبزوار صورت گرفته بود، به تضمین استقلال قاضی نشسته در قانون اساسی مشروطیت و بعد تفسیر ناصواب آن در عصر رضاشاه و سرانجام بازگشت به اصل صحیح آن در دوران نخست وزیری دکتر مصدق در ۱۳۳۱ اشاره کرد. وی که در تالار بزرگ دانشکده نفت برای دانشجویان حقوق سخن می راند، آنگاه از استقلال وکلا در انگلستان سخن به میان آورد و افزون برنقل قولی از چرچیل، به عنوان شخصیتی بین المللی گفت که خود او نه تنها اولین ایرانی بلکه اولین مسلمانی است که در بریتانیا به عضویت کانون پانصد ساله وکلای محاکم عالی ایالت اسکاتلند در آمده است و لذا از تجارب خود در دادگاه های اسکاتلند و تاثیر استقلال قضات و وکلا برای احقاق و تامین حقوق شهروندان در انگلستان سخن گفت که با توجه ویژه مخاطبان مواجه شد.
در پایان این سخنرانی دانشجویان انجمن علمی حقوق دانشگاه حکیم سبزواری به مناسبت هفتاد و چهارمین سالروز تولد پروفسور سیدحسن امین کیک تولد بزرگی را به جایگاه آوردند که امین شمع های آن را فوت کرد و آن را با حضور اعضای هیئت علمی برید و بعد به دانشجویان فرصت داده شد که کیک را در خارج از سالن بین دانشجویان تقسیم کنند.
در این مراسم محمدمهدی عبداللهی دانشجوی حقوق نیز به مناسبت تولد امین شعری ساخته بود که خود شاعر آن را با شور و احساس قرائت و به عنوان هدیه ای فرهنگی به پروفسور امین استاد وابسته بین المللی دانشگاه حکیم سبزواری تقدیم کرد و ما آن را به عنوان حسن ختام نقل می کنیم:
بسم حق، با اذن حق گویم درودت ای امین
هست دیدار شما بهرم سعادت ای امین

از دیار سربداران و امین ملتی
هست عشق و مهر میهن در نهادت ای امین

فخر تاریخ و حقوق و پارسی و فلسفه
ملک دانش شد منور از وجودت ای امین

تحفه شعری گفتم ای پیر و مرادم بهر تو
تا قبولت افتد این شعر مریدت ای امین

شاد بادا روز میلادت الا استاد من
جمله گوییمت مبارک این ولادت ای امین

پروفسور حسن امین در کسوت وکالت انگلیس

Comments are closed.