وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
عقاب نیوز، خبرگزاری عقاب | Oqab News

سیگار: افغانستان در شش ماه آینده به دلیل کمبود مواد غذایی، خشکسالی و بیماری های ساری، بدتر خواهد شد

سیگار: افغانستان در شش ماه آینده به دلیل کمبود مواد غذایی، خشکسالی و بیماری های ساری، بدتر خواهد شد
گزارش تازه سیگار درباره شمار افراد نیازمند به کمکهای بشری در افغانستان
سیگار تازه در یک گزارش گفته است که تعداد افراد نیازمند به کمکهای بشری در افغانستان اکنون به ۲۴.۴ ملیون نفر رسیده است…
دفتر سرمفتش خاص ایالات متحده برای بازسازی افغانستان (سیگار) می گوید که وضعیت بشری در افغانستان به وخامت گرایده است.
سیگار تازه در یک گزارش گفته است که بیست و دو اعشاریه هشت ملیون افغان به طور فوری به مواد خوراکه نیاز دارند.

سیگار این مطلب را که به استناد اداره کمک های بشر دوستانه وزارت خارجه امریکا نوشته است؛ افزوده این نیازمندی به مقایسه سال گذشته رقم دو برابر را نشان می دهد.
در گزارش همچنان آمده است که تعداد بیجا شدگان داخلی افغانستان که به دلیل جنگها در ماه اگست ۲۰۲۱ به ۶۷۰ هزار میرسید، اکنون به ۷۱۰ هزار نفر افزایش یافته است.
این اداره گفته که تعداد افراد نیازمند به کمکهای بشری در افغانستان اکنون به ۲۴.۴ ملیون نفر رسیده است، در حالی که این تعداد در اوایل سال ۲۰۲۱ عیسوی ۶ ملیون کمتر را نشان می داد.
در همین حال، سیگار میگوید که موسسات خیریه هشدار داده اند که وضعیت در افغانستان در شش ماه آینده به دلیل کمبود مواد غذایی، خشکسالی و بیماری های ساری بدتر خواهد شد.

Comments are closed.