وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
عقاب نیوز، خبرگزاری عقاب | Oqab News

به بحران کمبود آب در کابل باید توجه کرد

به بحران کمبود آب در کابل باید توجه کرد

وزارت انرژی و آب حکومت سرپرست طالبان می‌گوید که کابل با بحران کمبود آب مواجه است و شهروندان برای پیدا کردن آب آشامدنی، سرگردان اند.
برخی مقام‌های وزارت انرژی و آب گفته اند که کابل به زودی با بحران کمبود آب مواجه خواهد شد.
به نقل از آژانس باختر، کمبود آب در کابل از همین اکنون قابل مشاهده است و مردم ساکن پایتخت برای یافتن آب در هر گوشه‌ای از شهر سرگردان هستند.
بر بنیاد گزارش، علاوه بر خشکسالی، تخریب طبیعت و دست درازی‌های بیش از حد به ذخایر آبی، حوض‌های شنا و حمام‌های شهر کابل نیز عوامل آن هستند.
گزارش افزوده که تعدادی حوض‌های آب بازی و حمام‌های کابل به دلیل درآمد زیاد هر روز افزوده می‌شود گفته است آن‌ها آب‌های زیرزمینی را اصراف می‌کنند.

Comments are closed.