وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
عقاب نیوز، خبرگزاری عقاب | Oqab News

کتابِ روایتی از نور(زندگی‌نامه، جهاد، مردانگی، سخاوتمندی و مردمداری الحاج محمد شریف رَحِمَهُ الله) منتشر شد

این کتاب که مببین زندگی‌نامه، رشادت، سخاوت و مردم داری الحاج محمد شریف رحمه الله است توسط الحاج بسم الله شریفی تألیف و از طریق انتشارات راشدین و مرکز پژوهشی ادبیات تطبیقی و تحلیلی اسرا به همکاری بنیاد جهانی سبزمنش بعد از گرفتن شابک بین المللی و مجوز نشر در ۱۰۱ رویه با ویراستاری میرویس هروی و طرح جلد میترا فهیم نیا اقبال چاپ یافت.

کتابِ روایتی از نور(زندگی‌نامه، جهاد، مردانگی، سخاوتمندی و مردمداری الحاج محمد شریف رَحِمَهُ الله) منتشر شد

این کتاب که مببین زندگی‌نامه، رشادت، سخاوت و مردم داری الحاج محمد شریف رحمه الله است توسط الحاج بسم الله شریفی تألیف و از طریق انتشارات راشدین و مرکز پژوهشی ادبیات تطبیقی و تحلیلی اسرا به همکاری بنیاد جهانی سبزمنش بعد از گرفتن شابک بین المللی و مجوز نشر در ۱۰۱ رویه با ویراستاری میرویس هروی و طرح جلد میترا فهیم نیا اقبال چاپ یافت.
مؤلف کتاب آقای دکتر بسم الله شریفی، خبر نشر و چاپ این کتاب را امروز ۲۳ جوزا/ خرداد ۱۴۰۱ که برابر با اولین سالیاد پدرش است در صفحه شخصی خودش با ذکر موارد زیر نشر نموده است:
۲۳جوزا/خرداد سال۱۴۰۰، تاریک ترین روز زندگی ماست؛ روزِ که هستیِ یک فرزند رخت می بندد و به دل خاک می‌رود. روزی که ما درد بی پدری را با سوز، آه و ناله به فریاد گرفتیم و خانواده و دوستان را برای هميشه سوگوار ساخت.
پدر برای همه شیرین است و از دست دادنش سنگين، اما؛ پدر برای من تمام زندگی و هست و بودم بود یعنی رفیق شفیقم بود و یاور مستحکم، عزت و بال و پرم بود و سایه‌ی شرف و استقامت.
مردمداری و مهمان‌نوازی را از او یاد گرفتیم و شانه‌های شهامتم از وجودش مانند کوه پایه های هندوکش اوج از غرور آفرینی و بلند همتی محسوب می‌شد.
صدایش نوازشگر روح خسته‌ام بود و شجاعتش درس هر میدان و معرکه.
پدر!
درد یکسال نبودنت چنان جانکاه و طاقت فرسا بود که فقط با تلاوت، اوراد، اذکار و دعا قابل تحمل می‌شد و بس.
پدر!
بعد از رفتنت ماهم بی بال و پر شدیم و روحا پریشان.
پدر!
اگر یک شب در خوابم نیایی ديوانه می‌شوم و بیش‌تر از پیش زخمی، یعنی شاید هیچ تسلی بخشی نتواند به التیام زخم‌هایم مرهم شود و سوز مارا ساز.
پدر! حقیقتا تو چنان هوای ما را داری و در فکر ما هستی که در جریان یکسال خواب و خیالم را با حضورت عطرآگین میسازم، ورنه واقعا این کوله بار غم مرا تا حال از زندگی نا امید می‌ساخت و راهی دیار باقی…
پدر!
حقا که دوست‌دارای، وفاداری و مهر پدری‌ات را به اثبات رسانیدی و ما مرهون تک تک دلنوازی، شهامت و استقامت تو هستیم.
پدر! یادت هست که ساعتی قبل از رحلتت برایت گفتم:
پدر ما درس آزادگی و استقلالیت را از تو آموختیم و مدرس خوب شهامت و شجاعت تو هستی و…
پدر! امروز کتابِ روایتی از نور( زندگی نامه، جهاد، مردانگی، سخاوتمندی و مردمداری الحاج محمد شریف رحمه الله)چاپ شده و یک بخشی از مسوولیت فرزندی¬ام را(اگر قبول خاطر حضورت شود) به زعم خودم به انجام رسانیدم و کمی از ناراحتی هایم را با خواندنش تسکین دادم.
پدر!
اشک لعنتی مجال نوشتن گفتنی ها و درد دل را نمی‌دهد، روانت شاد…!

شعر گونه ی برای پدر:

پدر!
ای گهربار ترین صورت زندگی
در انتظار رویا هستم
در انتظار یک نفس تازه
تا
صبح راستین را نشانه باشد
ادامه رویایی که
بیداری¬ام را به تاخیر اندازد
پدر!
ای مظهر امامت
ای اسوه استقامت
نامت را
با تاریخ
بر شانه‌های افتاده و پریشانم
همسان حمل می کنم.
گفتنی است، کتاب (روایتی از نور…) هژدهمین کتاب تالیف شده آقای بسم الله شریفی و یازدهمین کتابی است که به همکاری بنیاد جهانی سخن گستران سبزمنش اقبال چاپ یافته است و روند چاپ کتاب های ارزشی در این بنیاد جهانی ادامه دارد.

Comments are closed.