وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
عقاب نیوز، خبرگزاری عقاب | Oqab News

میلیون‌ها تن در افغانستان نیاز به کمک دارند

میلیون‌ها تن در افغانستان نیاز به کمک دارند

اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در افغانستان می‌گوید که میلیون‌ها تن در افغانستان برای بقا به چندین دور کمک در سال، نیاز دارند.

میلیون‌ها تن در افغانستان برای بقا به کمک نیاز دارند

اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در افغانستان می‌گوید که میلیون‌ها تن در افغانستان برای بقا به چندین دور کمک در سال، نیاز دارند.

به گزارش خبرگزاری عقاب؛ این اداره در گزارش تازه‌اش گفته است که تنها 7 درصد از مردم گزارش داده‌اند که در ماه مارچ غذای کافی داشته‌اند.

اوچا گفته که به زودی نتایج یک ارزیابی طبقه بندی شده از مرحله امنیت غذایی یکپارچه (IPC) در مورد افغانستان نشر شود.

به گفته این اداره، در حال حاضر، 22.8 میلیون نفر در افغانستان به شدت در ناامنی غذایی قرار دارند.

Comments are closed.