وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
عقاب نیوز، خبرگزاری عقاب | Oqab News

شناسنامه مختصر شاعران معاصر افغانستان/ سویتا رحمانی

نام : سویتا

تخلص : رحمانی

بنت: محمد علی

سال تولد: 1358

محل تولد : ولایت فاریاب

تقریبا پنجصد غزل  سه کتاب به چاپ و دست نشر سپرده شده

شروع فعالیت فرهنگی:1390

درجه تحصیل: لسانس

حالت مدنی: متاهل

وظیفه: معلم و دنتس دربخش دندان ،مدیر مالی شرکت فیض نوایی

فعالیت های فرهنگی: عضو هفته نامه عقاب،عضو انجمن فرهنگی ادبیات کودک، عضو انجمن پرستو های مهاجر، عضو انجمن ادبی ،فرهنگی افغانهای بیلاروس وعضو انجمن فرهنگی سبزمنش

نمونه های شعر:

نور محبت..

بر هردلی که جَلوه ای نورمحبت است

آن  نور بی زوالِ  ظهور  محبت  است

 

بیهودگیست  این  همه  دنبال  راز عشق

ای وای  بر فُؤادِ  که  کور  محبت  است

 

چشمم نزول مُصحَف عشق است،خیره شو

هر آیه  اش  گواهِ  حضور  محبت  است

 

صد ها  به  مثل من  شده  حیران  ناز  او

هر جا خرام  اوست ، سُرور  محبت است

 

آیینه  ی  عیوب  ، شکستی  که  وارهی

گفتی که این خطا و فجور  محبت است

 

اینجا اگر  تو هم ، چو من آسوده نیستی

غافل مشو که این همه شور محبت است

Sewita Rahmani

سویتا” رحمانی”

 

یاهو!!

 

من اگر قطره ی از اشک سحابم ، یاهو

عاشق  شعله  ی پر  نور   شهابم   یا هو

 

شیره ی عشق که انگار چو اکسیر دل است

من از آن ذره ی  نوشیده  خرابم   یا هو

 

واخ ، پنهان شده چون جان درآغوش نفس

آتشم  ،  قوغم  و در عشق  کبابم   یا هو

 

غرق نازش شده دل ، بیخبراز خویشتنم

بسکه  مخمور می  و جام  شرابم  یاهو

 

کیست آنکس که به حسنش نشودحیرانش

من  که در بحر  محبت چو  حبابم  یا هو

 

هی که در  دیده و دل غیر تمنایش  نیست

این  تمناست  که  من  دیده  پر آبم  یا هو

 

Sewita Rahman Rahmani

سویتا ” رحمانی”

 

دل نیست

 

دل که بی یاد تو شب را سحر کند دل نیست

یک قدم بی تو به رویا سفر کند دل نیست

 

آن دلی  قبله ای مقصود نداند که کجاست

سجده جز کوی تو ،جایی دگر کند دل نیست

 

صبحی بی  یاد تو هرگز  نمی شود آغاز

لحظه ای یاد تو از سر بدر کند دل نیست

 

عضو ، عضوم همه  فریاد برآورد ،  بگفت

آنکه از عشق تو حِسِ خطر کنددل نیست

 

بنده ای  عشق  تو کی میتوان  بُوَد  غافل

ساده از جاده ای عشقت گذرکند دل نیست

 

باید این دل  نتپد  گاهی  برای  دگری

بی تماشای توسوی نظر کند دل نیست

 

نابکار  است  دلی گر  نشود   قربانت

غافل از لطف تو گرشکوه سرکنددل نیست

 

Sewita Rahmani

سویتا”رحمانی”

Comments are closed.