وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
عقاب نیوز، خبرگزاری عقاب | Oqab News

شناسنامه مختصر شاعران معاصر / ضیاءالحق فیروزکوهی

دست من هر شب به سوی آسمان اما چه سود آسمان هم در نبود تو غبار اورده است

1- نام و تخلص:

ضیاءالحق  فیروزکوهی

۲- نام پدر: شاه محمد

3- سال و محل تولد: ۱۴ حوت ۱۳۶۷ خورشیدی ، ولایت بادغیس، ولسوالی قادس، منطقه قرچغی

۴- تحصیلات: لیسانس ادبیات فارسی

۵- فعالیت های فرهنگی و ادبی: عضو انجمن ادبی هرات،‌عضو انجمن بیدل شناسان افغانستان، سه مقاله در زمینه نقد نوشته ام، مولف کتاب شعر مقاومت و تاثیر گزاری استاد خلیلی ( زیر چاپ)

۶- حالت مدنی:  متاهل

۷- نمونه های شعر:

دوریت بر دود غلیان هم فشار اورده است

دوریت یک شهر دلتنگی به بار اورده است

 

دوریت تنهایی و شعر و غم و ناراحتی

بر اتاق کوچک من روی گار اورده

 

دوریت آه دوریت آه دوریت خیلی ببخش

لکنت گفتار بر شعر و شعار اورده است

 

وقتی رفتن گفته بودی کاش می شد با تو بود

(کاش) این حرفت به جانم زهر مار اورده است

 

کوچه های خالیی قشلاق و کاریز و غروب

یاد من را از تو و از سال پار اورده است

 

دست من هر شب به سوی آسمان اما چه سود

آسمان هم در نبود تو غبار اورده است

 

موی خود را باز شاید داده در دست صبا

که این نسیم از ان طرف ها عطر یار اورده است

 

ای بهار ای زندگی رفتی و در ماحول باغ

این خبر را کوچ های خیلی سار اورده است

 

عمر‌من دیگر نمی پاید که باشم انتظار

بر مرادم چرخ تا کی‌انتظار اورده است

 

بعد از این بر مردن تدریجی ام تن میدهم

روز گار‌ آخر مرا با غم کنار آورده است

 

 

 

به جاده رفتن و بی تو قدم زدن مرگ است

به خود تپیدن و از تو جدا شدن مرگ است

 

هـزار مــردم جـاهـل ترا هــمـی کشـتـنـد

خدا گواه که بی تو حیات من مرگ است

 

یـقـین بـه کـار خـداونـدگَـار بایـد داشت

برای وصل خدا زندگیی تن مرگ است

 

بهشت وعده ی یار است مر مسلمان را

بدون تو به بهشت خدا شدن مرگ است

 

خدا ز جنس منِ خسته آفریده ترا

تصور تو ز جنس جدا ز من مرگ است

نوت: در شماره 264 هفته نامه عقاب نیز نشر شده است.

Comments are closed.