وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
عقاب نیوز، خبرگزاری عقاب | Oqab News

تسلیت نامه!

جناب محترم الحاج بسم الله شریفی( مؤسـس و رییس هفـته نامـه و سایت خبرگزاری عقاب)!

درگذشت جانسوز و طاقت فرسای والد گرامی شما(مرحوم الحاج محمد شریف شریفی)، مایه تأثر مایان گردیده، درین غم بزرگ خود را  با شما شریک میدانیم.

بدون شک قبله گاه شما، یکی از شخصیت های نیک اندیش، خیر خواه، با دیانت و مجاهد راستین و بهنام این سرزمین بوده؛ رشادت و جان فدایی هایش در دوران جهاد؛ مردمداری، سخاوت و عزت نفسش تا هنگام رحلت برای همه به عنوان یک مدرسه و مکتب متبارز بوده است.

ما به نمایندگی از تمام همکاران و نویسندگان هفته نامه عقاب و سایت خبرگزاری عقاب درگذشت مرحوم را نه تنها به شما به عنوان فرزند ارشد شان، بلکه؛ به تمام خانواده بزرگ حاجی محمد شریف شریفی، دوستان و هواخواهانش  تسلیت عرض نموده، برای مرحوم بهشت برین و برای شما و تمام خانواده صبر جمیل از خداوند بزرگ مسألت داریم.

با عرض تسلیت

مسوولین، کارمندان و نویسندگان هفته نامه و سایت خبرگزاری عقاب

 

 

Comments are closed.