وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
عقاب نیوز، خبرگزاری عقاب | Oqab News

تمام وسایل هفته نامه و خبرگزاری عقاب از بین رفته است

(از سالها بدینسو این هارا با خون دل ساختیم و در خدمت مردم قرار دادیم، اما چنینش ساختند... وای برما!)

از اثر انفجار عصر روز دهم جوزا، در بغلان مرکزی، تمام امکانات لیسه خصوصی سبزمنش، انستیتوت تعلیمات عالی سبزمنش، انجمن ادبی سبزمنش، مدرسه علوم قرآنی سبزمنش، هفته نامه سبزمنش هفته نامه عقاب، خبرگزاري عقاب و کتابخانه معرفت از بین رفته است.

بسم الله شریفی، موسس و مسوول هفته نامه و خبرگزاری عقاب و… با تایید موارد فوق میگوید:

انفجار موتر بم بالای فرماندهی پولیس بغلان مرکزی تلفات زیادی بجای گذاشته و تمام وسایل کاری دفتری مارا به شمول تعمیر و دفتر از بین برده است.

مسوول خبرگزاری عقاب از نهادهای کمک رسان در بخش های رسانه ای، فرهنگی و تعلیمی میخواهد در کنار پخش و نشر این جنایت، برای دوباره فعال ساختن این دفاتر باید تعدادی از نهاد ها دست به دست هم داده، نگذارند این مراکز رسانه ای، فرهنگی و تعلیمی از میان برود.

آقای شریفی در صفحه ف یسبوکش نگاشته است:

(از سالها بدینسو این هارا با خون دل ساختیم و در خدمت مردم قرار دادیم، اما چنینش ساختند… وای برما!)

آقای شریفی، دولت و نهاد های حامی رسانه ها را به بی توجهی درین امر مورد انتقاد قرار داده میگوید: تا هنوز هیچ نهادی از هیچ ادرسی از درد و خسارات وارد شده برما نپرسیده است.

Comments are closed.