وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
عقاب نیوز، خبرگزاری عقاب | Oqab News

۷۵ضرب‌المثل حقوقي کشورهای متفاوت

 1_ قانون سه روز پیرتر از دنیاست. (استونیايي) 2_قلم و جوهر بهترین شهودند. (پرتغالي) 3_ قضاوت باید گوش بزرگ و دست کوچک داشته باشد. (آلماني) 4_ حقیقت، دختر زمان است. (ایتالیايي) 5_قانون غالبا دندان خود را نشان می‌دهد ولی گاز نمی‌گیرد. (انگلیسی) 6_حقیقت سنگین است، لذا عده‌ای معدود حاضرند آن را حمل کنند. (عبری) 7_حقیقت را می‌توان خم کرد، ولی نمی‌توان آن‌ را شکست. (ایتالیایی) 8_ حرف حق شمشیری است، برنده. (فارسی) 9_قاضی که بی‌گناهی را محکوم سازد، وجدان خود را محکوم کرده است. (سوئدی) 10_حقیقت غالبا در یک استخر زشت پنهان است. (چینی) 11_ قانون چاه بی انتهاست، هر که گرفتارش شد کارش ساخته است. (چینی) 12_قاضی خوب همسایه بد است. (آمریکايی) 13_قانون روی میز است و عدالت زیر میز. (استونی) 14_قانون مانند تار عنکبوت است، سوسک از آن رد می شود ولی مگس گرفتار می‌گردد. (چک) 15_قانون همه را می لیسد. (اسکاتلندی) 16_حق پشت در منتظر است و باطل در جلسه شرکت می‌کند. (انگلیسی) 17_حقیقت و گل سرخ هر دو خار دارند. (اسپانیايی) 18_حق شناسی بار سنگینی است. (اسکاتلندی) 19_حق بالاتر از قانون است. (روسی) 20_قانونی که درباره شیر و گاو یک جور حکم کند، قانون نیست. (انگلیسی) 21_حقیقت در ته چاه نهفته است. (فرانسوی) 22_حقیقت گرزی است که فرود می‌اید و همه را می‌کشد. (فرانسوی) 23_حق همیشه توفیق نیافته است ولی موفقیت همیشه بر حق بوده است. (المانی) 24_حقیقت، بهتر از طلاست. (انگلیسی) 25_حقیقت، مهر خداست. (عبری) 26_حقیقت نیش می زند و دروغ درمان می کند. (ایتالیایی) 27_حقیقت شبحی است که افراد بسیاری را از خود می‌ترساند. (المانی) ۲۸ـ اگر نمی خواهی سرت کلاه برود، قیمت جنس را از سه مغازه بپرس. (چینی) ۲۹ـ انکه تهمت می‌زند هزار بار می‌کشد ولی قاتل فقط یک بار می‌کشد. (چینی) ۳۰ـ اگر مرد دنبال زن افتد به ازدواج گرفتار می‌شود ولی اگر زن به دنبال مرد افتد بدبخت و بیچاره می‌شود. (عبری) ۳۱ـ از شوخی قاضی فقط خودش می‌خندد و همنشینش. (ایتالیایی) ۳۲ـ بی عدالتی بها ندارد. (استونی) ۳۳ـ بی عدالتی دایه پزشک است. (المانی) ۳۴ـ تمام براهین دادگاهی قابل قبول‌اند. (ترانسوال) ۳۵ـ تخم مرغ دزد شتر مرغ دزد می شود. (فارسی) ۳۶ـ اگر در جوانی سوزنی بدزدی در پیری پول خواهی دزدید. (چینی) ۳۷ـ اگر وکیل دادگستری را با اردنگی پایین پله ها اندازید تا پایان عمر به شما خواهد چسبید. (انگلیسی) ۳۸ـ تمام قوانین عادلانه نیست. (اسکاتلندی) ۳۹ـ آفتابه دزدها را به دار می‌آویزیم و به دزدان بزرگ درود می فرستیم. (المانی) ۴۰ـ اگر میخواهی قاضی خوبی باشی باید به حرف های همه گوش بدهی. (برزیلی) ۴۱ـ جهنم و محکمه عدالت همیشه باز هستند. (المانی) ۴۲ـ از دو کس حقیقت را مپوشان یکی پزشک و دیگری وکیل عدلیه. (فرانسوی) ۴۳ـ ازدواج زودش اشتباه است و دیرش اشتباهی بزرگتر. (فرانسوی) ۴۴ـ آنکه می‌دزدد به دار آویخته نمی‌شود بلکه آنکه گرفتار می‌گردد به دار آویخته می‌شود. (چک) ۴۵ـ چو بد کردی مشو ایمن ز آفات …… که واجب شد طبیعت را مکافات. (فارسی) ۴۶ـ حق با زور است. (انگلیسی) 47_ هر جا که جامعه باشد، حقوق هم است. (لاتینی) 48_ اگر میخواهی بر اسرار مردی واقف شوی، فقط از همسایگانش سوال کن. (چینی) ۴۹ـ انسان نباید با چکش اهنین در خانه قاضی را بزند. (المانی) 50_تمام اختلافات از « آری » و « نه » بر میخیزد. (فرانسوی) ۵۱ـ برایی آنکه پیش روی قاضی قرار نگیری پشت سر قانون راه برو. (انگلیسی) ۵۲ـ خدا می خواست ادمیان را تنبیه کند و قضاوت را به جانشان انداخت. (روسی) ۵۳ـ «اشتباه» می تواند حتی از یک شکاف بگذرد ولی «حقیقت» در یک دروازه گیر می‌کند. (اتازونی) 54_عدالت همیشه گرسنه است. (بلغارستانی) 55_ دل انسان آهن است و قوانین کشور کوره. (چینی) 56_دزد مرتکب فقط یک جنایت شده، و آنکه مالش به سرقت رفته مرتکب صد جنایت. (زیرا به دیگران تهمت دزدی می‌زند). (ارمنی) 57_شوهر قانون است برای همسرش. (روسی) 58_دزد به دزد می‌زند خدا خنده‌اش می‌گیرد. (فارسی) 59_دزد، بازار را آشفته می خواهد. (فارسی) 60_شمشیر عدالت غلاف ندارد. (فرانسوی) 61_صدای جلنگ جلنگ پول غالبا صدای عدالت را از بین می برد. (یوگسلاوی) 62_دزد از خانه مفلس خجل اید بیرون. (فارسی) 63_عدالت از آنچه در قانون نوشته شده معلوم می شود. (چینی) 64_فقط پزشکان می توانند آدم بکشند و از کیفر در امان باشند. (اسلواکی) 65_عدالت بی عدالتی می شود وقتی که بر سر یک نفر دو ضربه وارد کنی در حالی که مستحق فقط یک ضربه است. (بلژیک) 66_دزد ناشی به کاهدان می زند. (فارسی) 67_دزد راه باش، دزد سفره مباش. (آذربایجانی) 68_عرف و عادت مادری است که همه باید از او اطاعت کنند. (برونئي) 69_وقتی که رفیق، قاضی شود باید فاتحه قانون را خواند. (ایتالیایی) 70_دزدان بزرگ افتابه دزد را به دار می آویزند. (چک) 71_عدالت بهتر از عبادت است. (عبری) 72_دادگستری خیلی زیاد، غالبا ستم خیلی زیاد است. (فرانسوی) 73_عدالت کور است و کسی را نمی بیند. (انگلیسی) 74_دزد خوب نگهبان خوب می شود. (نگروئی) 75_روباه نباید موقع محاکمه مرغ قاضی دادگاه باشد. (چینی)

Comments are closed.