وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
عقاب نیوز، خبرگزاری عقاب | Oqab News

شناسنامه مختصر شاعران معاصر/ نار خواجه (چاری زاده)/ ازبیکستان

۱- نام و تخلص(فامیلی): نار خواجه (چاری زاده)
۲- نام پدر: کنجه
۳- سال و محل تولد: ۲۸ اکتبر، سال ۱۹۷۲ – دهکده ء باغ چارباغ ناحیهء دهقان آباد ولایت قضیه دریا ی جمهوری ازبکستان.
۴- تحصیلات: ۱۹۹۰-۱۹۹۵ فاکلته سخنشناشی دانشگاه دولتی سمرقند.
۵- فعالیت های فرهنگی و ادبی: ۱۹۹۷ مجموعه نخستین شعر با نام “پیامی از ژرفای سکوت” انتشار شد.
حالا پژوهشگر علمی دانشکده زبانهای خواریجئ سمرقند است.
۶- حالت مدنی(مجرد یا متاهل): متاهل است: پدر پنج نفر فرزند است.
۷- نمونه های شعر:
صبح عریان نوراندود،
همچو دوشیزه‌ی عریان،
از پس پرده‌ی تاریک شب رویایی
پدید آمد،
به زمین گام نهاد و
نفس نرم کشید!
عالم از خواب خوش خود،
ناگهان بیدار شد.
دشت خمیازه کشید!…
نرگس از ساغر چشمش
اشک شبنم بزدود!…

شاعر خواجه

در انتظار آفتاب

تا سحر در انتظار آفتاب
در میان چشم شب
بیدار بودم
و-اندرون چشم شب
ایجاد می کردم،
در ورق روشنئ صبح
با قلم شعر سپیدی را!…

چشم شب را می شکافتم،
– کور می کردم،
رنگ شب را می پراگندم،
– روز می کردم،
تا سحر خاکستر شب را
پیش راه آفتاب برباد می کردم،
صبح دم می آمد و
“خورشید!!!…” – را
فریاد می کردم!…

خواجه

انگیزه‌ای برای خود

هر نفس در راه حق با دیده‌ی بیدار باش!
با تمام لحظه‌ی احساس خود هوشیار باش!

در ره حق آن قدرها دام ها گسترده‌اند،
مرغ حق شو، در کُشود و تدبیر اسرار باش!

این جهان میدان نیروی نبرد ضدهاست:
نزد گل ها گل بباش و پیش خارا خار باش!

دور گردون هر که‌ را بگذارد اندر جای خود،
نقطه‌ی گردنده‌ای در گردش پرگار باش!

یا بهاالدّین بلاگردان!
مدد بنما و گوی:
– دل به عشق یار دار و دست خود در کار باش!

هوش خود در دم بباش و بر قدم بنما نظر،
سیر بنما در وطن، در خلوت احرار باش!

آیینه بر کف بگیر و خود شناس و حق شناس،
رو به رو با یار خود در عالم انوار باش!…

شاعر خواجه

Comments are closed.