وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز

فقط پنج درصد هزینه‌ی سالانه خدمات صحی از سوی دولت پرداخت می‌شود

159

وزارت صحت عامه‌ی کشور می‌گوید که در افغانستان سالانه حدود ۲.۵ میلیارد دالر برای دریافت خدمات صحی به مصرف می‌رسد که از این میان، تنها پنج درصد آن از سوی دولت پرداخت می‌شود.
وزارت صحت عامه روز (سه‌شنبه، ۲۵ قوس) در نشستی، دریافت فیس برای تأمین منابع مالی پایدار در سکتور صحت را به بحث گرفته است.
عبدالقدیر قدیر، سرپرست معینیت مالی و اداری وزارت صحت در این نشست افزوده است که ۷۵ درصد هزینه‌ی خدمات صحی از سوی مردم و ۲۰ درصد دیگر از سوی نهادهای کمک‌کننده پرداخت می‌شود.
آقای قدیر دریافت فیس در مراکز صحی را یک اقدام موثر برای ادامه‌ی عرضه خدمات صحی خوانده و گفته است که وزارت صحت عامه در تلاش است تا با استفاده از تطبیق برنامه‌های بیمه‌ی صحی، اخذ فیس و مالیات؛ ادامه‌ی عرضه خدمات صحی را بدوم کمک شرکای بین‌المللی در آینده تأمین کند.
سرپرست معینیت مالی و اداری وزارت صحت افزوده است که این وزارت در دو دهه‌ی گذشته دست‌آوردهای چشم‌گیری در بهبود عرضه خدمات صحی به‌ویژه کاهش مرگ‌ومیر مادران و نوزادان داشته است، اما هنوز هم نیاز است تا کیفیت خدمات صحی افزایش یابد.
او تأکید کرده است که افزایش کیفیت خدمات صحی به منابع مالی بیشتر نیاز دارد.
براساس معلومات وزارت صحت عامه، برنامه‌ی دریافت فیس در شفاخانه‌ها دو سال قبل آغاز شده بود که تاکنون حدود ۱۸۷ میلیون افغانی جمع‌آوری و به وزارت مالیه منتقل شده است.

Comments are closed.