وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز

تاجیکستان؛ در رده بندی جهانی مرکز تحلیلی بریتانیا هشت پله صعود کرد!

105

تاجیکستان با هشت پله صعود در رده بندی رفاه جهانی در مقام 112 قرار گرفت. این اطلاع در گزارش موسسه بین المللی تحلیلی لگاتوم (Legatum Institute) در تاریخ 6 نوامبر منتشر شده است. در مجموع 167 کشور در این رده بندی مورد ارزیابی قرار گرفته اند. فردریکا ارووسویتس، مدیر بخش روابط با رسانه های موسسه مذکور در تاریخ 16 نوامبر به خبرنگاران گفت که 12 شاخص برای محاسبه شاخص رونق، از جمله امنیت، آزادی شخصی، مدیریت، سرمایه اجتماعی، فضای سرمایه گذاری، فضای کسب و کار، قابلیت دسترسی به بازارها و زیرساخت ها، کیفیت اقتصادی، شرایط زندگی مردم، بهداشت، آموزش و محیط زیست در نظر گرفته شده است.
به گفته وی، تاجیکستان بر اساس روابط شخصی و خانوادگی در بخش سرمایه اجتماعی پیشرفت می کند. یعنی در تاجیکستان روابط خویشاوندی و خانواده ای قوی وجود دارد – اقوام همیشه آماده کمک هستند. به گفته موسسه لگاتوم، این به نوبه خود به کاهش فقر در کشور کمک می کند.
همانطور که آژانس ملی اطلاعاتی تاجیکستان “خاور” گزارش داده بود، سیاست دولت در زمینه رفاه مردم، تامین نیازهای مادی، اجتماعی و فکری مردم و ایجاد ثبات نقشی اساسی در توسعه کشور دارد. پیشوای ملت امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در سخنرانی خود ضمن سفرهای کاری به مناطق کشور و دیدار با مردم دائما از آنها می خواهد که نسبت به یکدیگر، والدین، ​​افراد مسن، اقوام و همسایگان خود احترام قایل باشند و به آنها کمک کنند.
در این رده بندی دانمارک مقام اول و نروژ و سوئیس در مقام های بعدی قرار گرفتند. روسیه در رتبه 76 و بلاروس در رتبه 69 قرار دارند. جمهوری آفریقای مرکزی در رده 166 و سودان جنوبی در رده 167 قرار دارند.
به گفته کارشناسان رده بندی، همه گیری تاثیر بسزایی در رفاه همه قدرت های جهانی داشته است، اما به طور کلی جهان طی دهه گذشته روند مثبتی به سمت رونق نشان داده است. موسسه لگاتوم در بیانیه ای نوشت: در میان 167 کشور موجود در این رده بندی، 147 کشور طی دهه گذشته رونق خود را نشان داده اند و این امر زمینه مناسبی برای پیروزی در برابر بیماری همه گیر کنونی فراهم کرده است. (خاور)

Comments are closed.