وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
عقاب نیوز، خبرگزاری عقاب | Oqab News

شناسنامه مختصر شاعران معاصر/ کتایون مهرگان

1- نام و تخلص: کتایون مهرگان
2- نام پدر: بسم‌الله
3 – سال و محل تولد: 6 حوت 1382 هجری خورشیدی در شهر مزار شریف زمین شده است.
۴ – تحصیلات: دانش‌آموختۀ صنف دوازدهم لیسۀ عایشۀ افغان در شهر مزار شریف.
۵ – فعالیت های فرهنگی و ادبی: عضویّت انجمن نویسنده‌گان بلخ، آموزگار زبان و ادبیّات انگلیسی
6 – حالت مدنی: مجرّد
۷ – نمونه های کلام:
ای آسمان آبی!
ای آسمان آبی! دامن چه می‌کشانی؟
همواره بر سرم باش ای چتر مهربانی!

در سینۀ فراخت ماه و ستاره داری
آغوش گرمِ مِهری، سرشار کهکشانی

گاهی تراست بر تن پیراهن کبودی
داری از ابر گاهی تنپوش پرنیانی

مانند سینۀ من گسترده و فراخی
مانند آرزویم بسیار بیکرانی

مانند قلبِ شاعر پاکیزه ای و صافی
همواره می‌درخشی چون شعرِ مهرگانی

کاش!
کاش می‌شد که در گلستان رفت
در گلستانِ آن بهاران رفت

آرزویِ سفر به آن‌جا است
کاش می‌شد که با عزیزان رفت

من که با کوهِ آرزوهایم
کاش می‌شد که پر از ایمان رفت

این همه مثل خواب‌های من است
کاش می‌شد بدون هجران رفت

من که استم هنوز رؤیایی
کاش می‌شد که چلچراغان رفت

Comments are closed.