وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
عقاب نیوز، خبرگزاری عقاب | Oqab News

شناسنامه مختصر شاعران معاصر/ حسیبا حاذق

۱- نام و تخلص: حسیبا حاذق
۲- نام پدر: شاه محمد حکیم
۳- سال و محل تولد: مزارشریف گذرخاله گل ۱۳۷۶
۴- تحصیلات: لیسانس رشته زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه بلخ
۵- فعالیت های فرهنگی و ادبی: عضو انجمن آزاد نویسنده گان بلخ،
استاد دانشگاه دولتی و خصوصی
۶- حالت مدنی: مجرد
۷- نمونه های کلام: شبستان نجابت

طعمۀ غصه مکن سینۀ محزون مرا
عاری از وسوسه کن خاطر مشحون مرا

تا به کی خفته در آغوش جفا میخواهی؟
دل رنجور من ودیدۀ مفتون مرا

لیلیِ دار عدالت ز محبت میگفت:
سنگ ذلت مزنید، آه! که مجنون مرا

پردۀ خلق ز منت ندری زنهاری
پردهداری بنما گفتۀ مکنون مرا

در شبستان نجابت شرف عالَم دار
شهره دَیر مکن عالِم معجون مرا

گلرُخان در طلبِ حسن تو از پا رفتند
ز ملالت منگر این دل مرهون مرا

سرو دلجوی چمن، حاسد من بود کنون
همت عشق، شکسته قدِ موزون مرا
.
استاد حسیبا حاذق

تمنای جمال

موج زلف تو که چون شام غمم مشکین است
پرتو روی تو درگیرِ مه و پروین است

تو که درشادی گلبانگِ عیاران، شادی
از غم بیغمیات خاطرِ ما غمگین است

پی افسانۀ بیچاره چه گَردی دیگر؟
دلِ مسکین من، افسانهتر از مسکین است

درچمن زار نگاهم، ز تمنای جمال
خجل از شوقِ نمای تو گلِ نسرین است

تو که فرهاد صفت، جلوهگرِ این دهری
همه خوبان جهان مدعی شیرین است

ز چه کس طالبِ این ناز و نزاکت بودی؟
که او مایل به ادای تو و در تحسین است

تیغ ابروی تو، محراب نمازِ زاهد
طایر گلشن حسن تو، اسیرِ دین است

خارِ شفقت

دلبرا! صبر و تحمل پیشه کن
بر امورت اندکی اندیشه کن

خواب غفلترا رها کن بعد ازین
در زمین صدق و حکمت، ریشه کن

گر همی خواهی صفای باطنت
روز وشب خار شفقت بیشه کن

آبرو و حرمتِ مردم مریز!
با عزیزانت، سخاوت پیشه کن

بهر ترک جبر و عصیان و خطا
با درایت خرمنی را خوشه کن

در سخاوت، همچو دریای عظیم
بس صبوری ومدارا توشه کن

در رۀ علم و بزرگی و کمال
جادهها و گوشههارا گیشه کن

بهر کسب آرزو و خواهشات
سنگهای آهنین را‌ شیشه کن

بوستانی از وفا و مهر شو
شاخههای بیوفا را تیشه کن

دایما، خوش طینت و مشعوف باش!
رنج و تکلیف و جفا، آرشه کن

Comments are closed.