وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
عقاب نیوز، خبرگزاری عقاب | Oqab News

مجلس نمانیدگان: مقام‌های امنیتی به مردم دورغ می گویند

میررحمان رحمانی، رئیس مجلس نماینده‌گان، در نشست امروز می گوید که مقام‌های امنیتی در مورد تامین امنیت کشور، دروغ می گویند.
رئیس مجلس نمانیدگان افغانستان می گوید که در نتیجه درگیری‌ها در کشور، روزانه شهروندان کشور کشته می شوند، در حال حاضر مقام های امنیتی، در مهار ناامنی‌ها ناتوان هستند.

آقای رحمانی، میگوید: “وزیران لاف را یاد دارند و کمیسیون امور دفاعی لافوک وزارت دفاع ملی را بخواهد تا به نگرانی‌ها درباره ناامنی ها رسیده‌گی شود”.

در حالی نمانیده‌گان مجلس اظهار می دارند که حکومت نتوانسته است، مسؤولیت های اش را در برابر حفظ جان مردم به گونه درست انجام دهد.

منورشاه بهادری، نماینده مردم هرات در مجلس، میگوید: “حکومتی که همه ازسوی سرپرستان اداره می وشوند و درهمه جا سرپرست است مسؤولیت های شان را به گونه درست انجام نداده اند و اگر در باره نا امنی ها گپ میزنیم بیست زنگ میاید و تهدید می کنند که چرا این اظهارات صورت می گیرد درحالی که حکومت وظیفه دارد تامین امنیت کند.

اعضای مجلس می گویند بیش از 20 وزارت توسط سرپرستان اداره می شوند، نهاد امنیتی کشور در کارکردهای شان ناموفق بودند.

غلام حسین ناصری، نماینده مردم در مجلس، اظهار میدارد: حکومتی وجود ندارد و ۲۰ تا ۲۱ وزارت ازسوی سرپرستان اداره می‌شود، آیا حکومتی وجود دارد؟ موضوع صلح مطرح می‌شود اما هر روز مردم کشته می‌شوند این چه وضعیت است.

این صحبت های در حالی بیان می شود که در بیشتر از ولایت ها کشور درگیری ها ادامه دارد.

Comments are closed.