وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
عقاب نیوز، خبرگزاری عقاب | Oqab News

از بن بست اعلام نتیجه انتخابات تا طرح حکومت موقت دوساله

اینک که انتخابات ریاست جمهوری افغستان به بن بست اعلام نتیجه نزدیک می شود و هیچ راه گریزی بر آن متصور نیست، دوباره موضوع صلح و آمدن خلیلزاد و بازی آمریکایی ها با افغانستان در این قسمت آغاز گردیده است.
تقریبا بر همگان روشن شده است که این انتخابات در افغانستان، به نتیجه دلخواه و راضی کننده برای همه شرکای انتخاباتی نمی رسد و هیچیک از نامزدان به نفع یک نامزد مشخص پای میز معامله و کنار آمدن و امتیاز گرفتن مانند انتخابات گذشته ریاست جمهوری، نمی نشیند.
دیگر »جان کری« هم نیست که باز دولت جورآمد بسازد و مشکل نزاع انتخاباتی حل شود و حتی اینک شرایط برای کنار آمدن و جورآمدی مهیا نیست. پس باید راه دیگری پیش گرفته شود که همانا بازی صلح و آشتی است.
ترامپ از موضع خودش پیرامون لغو مذاکرات صلح پایین آمده و دوباره خلیلزاد را به منطقه فرستاده تا درباره آغاز مجدد بازی صلح و نشست های فرمالیته آن رایزنی کند. خلیلزاد هم علاوه بر سفر به برخی کشورها به افغانستان و پاکستان آمده و با رهبران حکومت و اپوزیسیون و دیگر سران جهادی و مدنی و همچنین رهبران سیاسی در پاکستان دیدار و ملاقات داشته است.
در این میانه این دیدارها، زلمی خلیلزاد به دیدار حامد کرزی رفت و چند تن از دیگر رهبران سیاسی احزاب که همسو با نظرات کرزی در حیطه های سیاسی هستند نیز به جلسه دعوت شدند. گفته می شود که در این جلسه پیرامون آمدن حکومت موقت به رهبری حامد کرزی و با اشتراک رهبران سیاسی احزاب و متنفذین قومی بحث صورت گرفته و توافق شده است تا خلیلزاد در اینباره با طالبان نیز مذاکره کند و آنان را به طرح حکومت موقت تشویق و ترغیب نماید.
با این وضعیت، طالبان که تقریبا به نفع خودشان یک اجماع منطقه ای را ایجاد کرده اند، می توانند نقش موثری در حکومت موقت آینده داشته باشند. اینجا است که یکبار دیگر نفوذ پاکستان بر افغانستان افزایش می یابد و دیگر بازیگران منطقه ای مانند روسیه و چین و ایران که با طالبان در حد تماس هستند و ارتباط عمیق کاری و پولی با آنان ندارند، نگران آینده ای هستند که حکومت آن تحت نفوذ پاکستان و طالبان باشد.
روسیه و چین و ایران که تماس شان را با طالبان در حد ارتباط حفظ کرده اند صرفا بخاطر این است که اگر طالبان به قدرت برسند یا در حکومت آینده نقش موثری داشته باشند، این کشورها از ارتباط گذشته شان با طالبان استفاده کرده مواضع خود را در افغانستان محکم بسازند.
اما دولت افغانستان این گمانه زنی ها را نپذیرفته و از تریبون های متعدد اعلام می دارد که خلیلزاد برای آزادی دو استاد آمریکایی از نزد طالبان به افغانستان آمده و هیچ کار دیگری ندارد. این مطلب را حمدالله محب مشاور ارشد امنیتی رییس جمهور اذعان داشت اما نگفت که چرا خلیلزاد با سران دولتی و حکومتی و رهبران احزاب و برخی متنفذین قومی دیدار و گفتگو کرده است و در جلسه خلیلزاد با کرزی و قانونی و محقق و … چه گذشته است؟
در هر صورت منتظر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری نباشید و خود را برای خواسته جدید آمریکا که همانا ایجاد حکومت موقت دوساله در افغانستان است آماده کنید. (afghanpaper)

Comments are closed.