وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
عقاب نیوز، خبرگزاری عقاب | Oqab News

قطع مکرر سیم‌های برق؛ پول پروژه‌ها به ترمیم سیم‌ها هزینه می‌شوند

شرکت برشنا، می‌گوید که از آغاز امسال تاکنون بیش از صد بار سیم‌های انتقال برق در بخش‌های گوناگون کشور قطع شده‌اند و کم از کم هشت بار پایه‌های برق انفجار داده شده‌اند.

مسؤولان این شرکت، می‌گویند که همه ساله بخش چشم‌گیری از درآمدهای این شرکت در بازسازی پایه‌ها و کشیدن دوبارۀ سیم‌های برق هزینه می‌شوند.

بربنیاد آمارهای این شرکت، تنها هزینۀ مستقیم بازسازی یک پایه برق بیش از یک میلیون افغانی است.

شرکت برشنا می‌گوید که در بیش از شش ماه گذشته بیش از شصت بار سیم‌های انتقال برق در مسیر کندهار-هلمند قطع شده‌اند، بیش از سی بار سیم انتقال برق به غزنی در میدان وردگ قطع شده‌است؛ همین‌گونه بیش از شصت بار دیگر سیم‌های برق در فاریاب قطع شده‌اند.

وحیدالله توحیدی، سخن‌گوی این شرکت می‌گوید که در تازه ترین رویدادها چهارشنبه شب (۱۰میزان) یک بار دیگر سیم‌های انتقال برق به غزنی و فاریاب قطع شدند: «اگر وقتی را که ما بالای ساخت و ساز دوبارۀ پایه‌ها مصرف می‌کنیم – هرپایه که دوباره ساخته می‌شود… در حدود یک میلیون افغانی هزینه بر می‌دارد، تنها قیمت پایه – بالای شبکه‌های جدید مصرف شود، ما می‌توانیم شبکه‌های جدید برق را بسیازیم.»

منصور هدایت، کارشناس امور اقتصادی می‌گوید که حکومت باید برای تأمین امنیت زیربناهای انرژی به ویژه برق وارداتی یک برنامۀ جامع امنیتی را عملی سازد: «روی پروژه‌های زیربنایی برق چندان سرمایه‌گذاری نشده‌است. دلیل آن، هم واضیح است که در پروژه‌های برق منافع کشورهای دیگر نسبت به منافع کشور ما ترجیح داده می‌شود.»

شرکت برشنا، می‌گوید که همه ساله به علت به هدر رفتن بخش زیادی از درآمدها و فرصت‌های کاری این شرکت در بازسازی پایه‌ها و سیم‌های برق، این شرکت نمی‌تواند به عملی سازی پروژه‌های نو و کارهای توسعه‌یی اش بهتر رسیده‌گی کند.

مسؤولان این شرکت، پرداخت نشدن بخشی از پول‌های صرفیه برق را از سوی زورمندان از چالش‌های بزرگ دیگر در این بخش می‌گویند.

Comments are closed.