وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
عقاب نیوز، خبرگزاری عقاب | Oqab News

به وظایف کمیسیون های انتخاباتی دخالت نکنیم

انتخابات یک پروسه دموکراتیک ملی است که به منظور گردش نخبگان، انتقال مسالمت آمیز قدرت، تفکیک قوا و توزیع عادلانه امکانات و فرصت های دولتی در نظر گرفته شده است. برگزاری انتخابات در کشورهای پسا منازعه و کشورهای بی ثبات از اهمیت حیاتی برخوردار می باشد. چرا که این کشورها به لحاظ سیاسی و اجتماعی آسیب پذیر بوده و فضا و زمینه برای برگشت دوباره به خشونت و جنگ آماده می باشد. چنانچه انتخابات در این کشورها با مانع روبرو شود و یا شفافیت انتخابات زیر سؤال برود و یا انتخابات با تقلب و تخلف گسترده همراه باشد، احتمال تقابل فیزیکی میان هواداران نامزدهای انتخابات بسیار بالا می رود؛ زیرا میکانیزم های قانونی در این کشورها یا در نظر گرفته نشده و یا پذیرش آنها برای مردم دشوار می باشد.

سطح بی اعتمادی در این کشورها چنان بالا است که افراد حتا به قانون و نهادهای مجری قوانین نیز اعتماد ندارند. به این دلیل برگزاری انتخابات سالم، سراسری و شفاف یک اصل مهم در کشورهای توسعه نیافته خصوصا کشورهای بی ثبات به حساب می آید.
انتخابات امسال به چند دلیل برای مردم افغانستان مهم می باشد:
1- انتخابات ریاست جمهوری امسال در شرایطی برگزار می شود که بحث لغو انتخابات، روی کار آمدن حکومت مؤقت و برگشت امارت به یک گفتمان جدی تبدیل شده بود. بنابراین برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در واقع دفاع از نظام سیاسی مشروع و منتخب مردم و نفی نظام های خودخوانده و نامشروع تحت عناوین موقت، سرپرست و امارت می باشد.
2- انتخابات امسال در شرایطی برگزار شد که نا امنی و جنگ سراسر کشور را تحت تأثیر قرار داده بود و دشمنان مردم افغانستان تمام مراکز انتخاباتی، کارمندان کمیسیون های انتخاباتی و همه کسانی را که به گونه ای در کمپاین های انتخاباتی سهم می گیرند، تهدید کرده بودند.
3- انتخابات امسال پس از آن برگزار می شود که انتخابات های گذشته با جنجال و ادعاهای تقلب همراه بود. از اینرو انگیزه مردم برای شرکت در انتخابات بسیار پایین بود. مردم باور داشتند که رأی آنها در تعیین افراد بی تأثیر می باشد و تقلب در انتخابات چه توسط هواداران نامزدها و چه توسط کارمندان کمیسیون های انتخاباتی در پیروزی افراد نقش تعیین کننده دارد.
4- همانطوری که گفته شد این انتخابات با تهدید های بلند امنیتی مواجه بود. حوادث و رویدادهای ناگوار امنیتی در انتخابات قابل پیش بینی بود. اما نیروهای شجاع و دلیر امنیتی با هماهنگی و تدابیری که به وجود آورده بودند، زمینه را برای تحرکات دشمن تنگ کرده بود و بسیاری از دسیسه ها و توطیه های دشمنان را برای برهم زدن انتخابات خنثا کردند و امنیت انتخابات را به صورت درست تأمین کردند.
5- با این ویژگی ها که انتخابات امسال از آنها برخوردار بود، حضور مردم در پای صندوق های رأی شجاعانه، قهرمانانه و فداکارانه محسوب می شود. پیروز اصلی این انتخابات اول حکومت است که از جمهوریت و انتخابات دفاع کردند؛ دوم نیروهای امنیتی است که به صورت شبانه روزی تلاش کردند تا امنیت این پروسه ملی را تأمین کنند؛ سوم مردم افغانستان است که علیرغم تهدیدهای بلند امنیتی، جان های خود را به خطر انداختند و این پروسه را حمایت کردند.
6- یکی از مشکلاتی که در انتخابات قبلی وجود داشت، کارکرد ضعیف کمیسیون های انتخاباتی بود. کمیسیون های انتخاباتی نمی توانستند روند برگزاری انتخابات را درست مدیریت کنند و به شبهات و ابهامات انتخابات پاسخ قناعت بخش بدهند. یکی از دلایل عمدهای که انتخابات به جنجال و بحران کشیده می شد، کارکرد کمیسیون های انتخاباتی بود. اما این بار کارکرد کمیسیون های انتخاباتی تا هنوز قابل قبول بوده و توانسته این پروسه را در موعد مقرر به خوبی و بدون مشکل به پیش ببرند.
بنابراین می طلبد که تیم های انتخاباتی نیز به فداکاری ها و خودگذشتگی های مردم و نیروهای امنیتی ارج نهاده و از ذهنیت سازی های منفی و زیر سوال بردن انتخابات دوری کنند. وقتی یک پروسه مهم ملی در چنین شرایطی حساس و پر خطر بدون کدام مشکل برگزار می شود، نباید با شایعه سازی ها و غوغا سالاری ها، مغشوش جلوه داده شود.
مطابق قانون دو نهاد مستقل انتخاباتی وظیفه دارند تا بر تمامی این روند نظارت و کنترل داشته باشند و انتخابات را به گونه شفاف و درست مدیریت کنند. تعیین برنده انتخابات، رسیدگی به شکایات انتخاباتی از جمله مسایل تخلف و تقلب وظیفه اساسی کمیسیون های انتخاباتی را تشکیل می دهند. پس پیش از آن که تیم های انتخاباتی بخواهند مسایل را به گونه ای سطحی در فیسبوک و یا در اجتماعات مطرح سازند، خوب است که تمام نقص ها و کاستی ها را با کمیسیون های انتخاباتی شریک سازند و به آنها فرصت دهند که به شکایت ها و کاستی ها رسیدگی کنند. از تیم هایی که ادعای گرفتن مدیریت کلان کشور را دارند، انتظار می رود که شأن خودشان را در نظر گرفته و بر مبنای قانون و برپایه منطق و استدلال نظریات شان را مطرح سازند.

حفیظ الله زکی

Comments are closed.