وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز

تناقضات گفتاری نامزدان ریاست جمهوری

183

چندی قبل،  پس از یک ماه هیاهو و تبلیغات سنگین در باره گردهمایی هواداران شورای نامزدان در استدیوم غازی امان الله خان، همایشی با حضور هواداران آنان برگزار گردید و برخی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در آن سخنان قبلی خود را تکرار کردند. مهم ترین خواست آنان پایان دوره کاری رییس جمهور فعلی و تشکیل یک حکومت سرپرست تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بود.

در حالی که برخی از نامزدان ریاست جمهوری به خاطر پایان بخشیدن به کار رییس جمهور یک ماه پیش تهدید به اقدامات جمعی خشونت آمیز کرده بود، همایش او روز اما چندان رمقی نداشت و هیچ انگیزه ای برای ادامه تظاهرات و یا اقدامات جمعی دیده نمی شد. استدیوم خالی بود و با وجود مصرف زیاد برای ترانسپورت شرکت کنندگان و حتی توزیع پول، جمعیتی که در استدیوم آمده بودند تنها به سخنرانی ها گوش کردند و به خانه های خود رفتند. از مجموع رفتارهای دیروز این گونه استنباط می شد که تعدادی از نامزدان می خواستند قدرت تحرک اجتماعی و بنیادهای مردمی خود را محک بزنند و در نهایت از این تجمع بهره کمپینی ببرند.

طراحان تجمع علی رغم چینش تصاویر به گونه ای که جمعیت را کثیر نشان دهند و حتی از تصاویر تجمعات سال های گذشته و تظاهرات جنبش روشنایی نیز کمک گرفتند؛ ولی آن چه را می خواستند بدست نیاوردند. برخی از نامزدان در حالی از حکومت خود در آینده سخن می گفتند که شاید حتی چند هوادار در میان آن جمعیت نداشتند.

نکته مهم دیگر در مورد این گردهمایی فقدان استراتژی قوی و منطق منسجم در سخنان نامزدان بود. آنان حتی در مورد مهم ترین مطالبه خویش وحدت نظر نداشتند و نظرات پراکنده و سخنان متضاد اظهار کردند. در حالی که درشت ترین نامزد ریاست جمهوری خواهان تشکیل حکومت سرپرست شد، برخی دیگر اصلا به این موضوع اشاره نکردند و به نحوی نشان دادند که مخالف چنین ایده ای هستند. اکثر نامزدان می دانند که هدف از طرح حکومت سرپرست، گل آلود کردن آب و پالیدن ماهی مقصود در آن است. کسانی که این ایده را مطرح می کنند شاید می دانند که در انتخابات شکست خواهند خورد. آنان هم چنین می دانند که مطالبه شان در مورد پایان کار رییس جمهور فعلی دارای منطق قوی و کافی نیست که بتوانند از این طریق به خواست های شان برسند. پس چه بهتر که از حالا زمینه جنجال های پساانتخاباتی را فراهم کنند.

تناقض در گفتارها و مطالبات رهبران گردهمایی دیروز به اندازه کافی آشکار و روشن بود. معاون رییس اجراییه که از مهم ترین رهبران گردهمایی دیروز بود که جمعیتی را از غرب کابل به استدیوم غازی کشانده بود، از یکسو اصرار دارد که هم چنان معاون رییس اجراییه است و از سوی دیگر حکومت را نامشروع می دانند. کسی که چهار سال مشاور شورای امنیت ملی افغانستان بوده است، دیروز صراحتا حکومت وحدت ملی را از بنیان نامشروع دانست و خواستار پایان کار آن شد. این تناقضات سبب شده بود که از انگیزه مردم برای تداوم چنین گردهمایی کاسته شود و پیش از ختم برنامه صحنه را ترک کنند.

مهم ترین برآیند گردهمایی دیروز یک حرکت کمپینی و تبلیغاتی پیش از وقت بود. به همین خاطر نهادهای مرتبط از جمله کمیسیون شکایت های انتخاباتی باید با چنین گردهمایی های کمپینی برخورد قانونی کنند. اگر این گونه حرکت های کمپینی از اکنون شروع شود ممکن است دیگر تکت های انتخاباتی نیز به قانون شکنی تشویق شوند. بنابراین بهتر آن است که جلو چنین گردهمایی ها گرفته شود تا دیگر شاهد عمل بالمثل از سوی دیگر نامزدان نباشیم.

شورای نامزدان اگر واقعا دارای دیدگاه های واحد در مورد مسایل سیاسی هستند، تلاش کنند تا زمینه شفافیت انتخاباتی را فراهم کنند. نه این که خود بر ابهام ها و قانون شکنی ها بیفزایند. آن ها باید درک کنند که افغانستان هیچ راهی برای عبور از وضعیت فعلی جز انتخابات ندارد. همه راه های دیگر به بحران دیگر و تکرار گذشته و بازگشت به گذشته می انجامد. به همین خاطر همه باید تلاش کنند که یک انتخابات با اعتبار و عادلانه برگزار شود. هرگونه مطالبه در مورد شفافیت انتخابات از سوی حکومت و نهادهای مرتبط انتخاباتی باید مورد توجه قرار گیرد.             م . هدایت

Comments are closed.