وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
عقاب نیوز، خبرگزاری عقاب | Oqab News

شفافیت و تطبیق بودجۀ توسعه‌یی در سطح پایین است

سیداکرام افضلی، رئیس دیدبان شفافیت افغانستان امروز در نشست خبری‌یی در کابل می‌گوید، تحقیقی که از سوی نهاد مشارکت بین‌المللی بودجه و دیدبان شفافیت افغانستان در 23 کشور در بارۀ توسعه و شفافیت بودجه انجام شده است، نشان می‌دهد که بودجۀ توسعه‌یی افغانستان از نگاه شفافیت و تطبیق، از میان 5 دسته‌بندی در جایگاه سوم قرار گرفته است.

 

به گفتۀ آقای افضلی، بودجۀ توسعه‌یی افغانستان در حال تطبیق 40 تا 60 درصد تغییر می‌کند که یک کار غیرمعمولی است و کارکرد حکومت را زیر سوال می‌برد.

 

رئیس دیدبان شفافیت افغانستان می‌گوید، در دیگر کشورها بودجۀ توسعه‌یی 4 تا 5 درصد افزایش و کاهش می‌یابد که یک امر معمول است.

 

آقای افضلی می‌افزاید، شهروندان از تغییراتی که در بودجه آورده می‌شود باید آگاه شوند، اما در افغانستان چنین نمی‌شود که این موضوع سبب کاهش اعتبار بودجه شده است.

 

رئیس دیدبان شفافیت افغانستان می‌‎گوید، بر مبنای روش‌شناسی این تحقیق، انحراف بودجه در 5 دسته‌بندی تقسیم شده است که عبارتند از:

 

کمتر از 20 درصد

 

21 درصد تا 40 درصد

 

41 درصد تا 60 درصد

 

61 درصد تا 80 درصد

 

بالاتر از 80 درصد

 

 

 

ناصر تیموری، عضو دیدبان شفافیت افغانستان می‌گوید که بودجۀ توسعه‌یی سال 1397 مالی که از سوی وزارت مالیه تهیه شده 93 میلیارد افغانی بود، اما مجلس نمایندگان آن را به 111 میلیارد افغانی افزایش داد و تا پایان سال مالی این رقم به 136 میلیارد رسید که این کار نشان‌دهندۀ تغییر 32 درصدی بودجۀ توسعه‌یی است.

 

در همین حال، روشن سیرن، عضو شبکۀ زنان افغانستان در این نشست می‌گوید، با آن‌که زنان نیمی از نفوس افغانستان را تشکیل می‌دهند؛ اما خواست‌های آنان در بودجه در نظر گرفته نمی‌شود.

 

به گفتۀ بانو سیرن، توجه به خواست‌های بانوان سبب اعتبار بیشتر بودجه می‌شود.

 

با این حال، شمروزخان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه گزارش تحقیقی دیدبان شفافیت افغانستان را بی‌اساس می‌خواند.

 

قابل یاد آوری‌ست که مجلس نمایندگان همه ساله سند بودجۀ ملی را به دلیل نامتوازن‌بودن رد و پس از تغییراتی دوباره آن را تأیید می‌کند.دیدبان شفافیت

Comments are closed.