وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
عقاب نیوز، خبرگزاری عقاب | Oqab News

صلح بدون تمامیت خواهی طالبان ممکن است؟

عمر داودزی در برگشت از تهران آنچه را که آقای ظریف، وزیر خارجه ایران، قبلآ گفته بود به اطلاع ما رسانید: «مقام‌های ایرانی به مشارکت گروه طالبان در دولت آینده افغانستان اصرار دارند ولی می‌گویند از تمامیت‌خواهی این گروه باید جلوگیری شود.»

این بهترین نتیجه خواهد بود که از مذاکرات صلح میان امریکا و طالبان حاصل شود، زیرا ترس اینکه امریکا “نظام” را بدست طالبان بسپارد وجود دارد. فقط آنهایی که در ارگ از دست دادن امتیازات خود واهمه دارند و باید هم داشته باشند، مانند مرتضوی که این موضع ایران را «نمایندگی طالبان» شمرد. مگر روسیه و چین که با طالبان رابطه برقرار نموده اند و روسیه حتا کنفرانسی در باره صلح با شرکت طالبان برگزار نمود، عقیده ی غیر این دارند؟

در یک مذاکره صلح دو جانب باید گذشتهایی کنند و گرنه صلح به معنی تسلیمی طالبان به یک حکومت ضعیف تر از خود آنها ممکن نیست. این حکومت توانایی پیشبرد جنگ را ندارد. بار ها گفته ام که نیروهای امنیتی مظلوم ما قربانی مدیریت جنگ سر قوماندان اعلی اردو، وزیر دفاع و ژنرال های به کفایت وی میباشد.

کشته شدن افراد ملکی بیگناه در قندوز و کشته شدن در حدود ۶۰ سرباز بدست طالبان دو روز قبل در هلمند (سنگین) شاهد این مدعا است. اکثر این سربازان که بسوی جبهه میرفتند غافیلگیر شدند و در مسیر حرکت به دام طالبان افتادند و جان سپردند.

مگر این همه افزار الکترونیکی امریکایی که ادعا دارند که مقر این یا آن فرمانده طالبان را شناسایی و مورد هدف قرار دادند قادر نبودند مواضع طالبان را شناسایی کنند و باعث کشته این همه سرباز نشوند؟
یادتان هست سال قبل حمله طالبان در غزنی و جاغوری سال قبل و بمباران نیروهای خیزش مردمی در محلی که تا چند کیلومتری آن طالبان وجود نداشتند؟

جلوگیری از تمامیت خواهی طالبان و برگشت به گذشته خواست قاطع مردم است و منحصر به چند فعال مدنی و سیاسی نمیشود. ولی صلح و پایان جنگ هم خواست قاطبه ملت است.

سوال در اینجا است که چگونه میتوانیم به صلح برسیم ولی از تمامیت خواهی طالبان جلوگیری کنیم؟
جواب آسان است. زمانی که این حکومت غیر قانونی و غیر مشروع حمایت کامل امریکا را از دست بدهد، اگر تغیر سیاسی مهمی در افغانستان صورت نگیرد، تمامیت خواهی طالبان، بخواهیم یا نخواهیم، یک واقعیت خواهد بود. فقط یک جبهه وسیع و فرا گیر از تمام نیروهای ضد طالبان، سیاسی، مدنی، فرهنگی …، قادر خواهد بود به این حکومت یا حکومت دیگر قدرت آنرا ببخشد که به صلح بدون تمامیت خواهی طالبان دست یابد.

داکتر کریم پاکزاد

صلح بدون تمامیت خواهی طالبان ممکن است؟

Comments are closed.