وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
عقاب نیوز، خبرگزاری عقاب | Oqab News

شناسنامه شاعران و نویسندگام معاصر افغانستان / نظر محمد فایض

فایض

اسم و تخلص : نظر محمد فایض

نام پدر : صفرمحمد ولدیت محمد حسن

سال و محل تولد : ۱۳۳۱ هـ.ش در قریه شدوج،ولسوالی شغنان،بدخشان

تحصیلات : فارغ التحصیل ۱۳۵۰ از دارالمعلمین اساسی کابل

 

فعالیت های فرهنگی : آموزگار، سرمعلم مکتب ابتداٸیه شدوج، معاون لیسه کوکچه و مدیر لسیه غیاثی ولسوالی جرم_بدخشان

حالت مدنی : مرد

نمونه های شعر :

 

ﮐﺴﻮﺕ ﺍﺷﮏ ﺁﻟﻮﺩ

ﮐﺴـﻮﺗـﻢ ﻏـﺮﻗﻪء ﺍﺷـﮏ ﺍﺳـﺖ ﺯ ﭼﺸـﻢ ﺗــﺮ ﻣﻦ

ﻫـﯿـﭻ ﺗـﺪﺑـﯿـﺮ ﺑـﺠـﺎ ﻧـﯿـﺴـﺖ ﺯ ﻓـﮑـﺮ ﺳـــﺮ ﻣﻦ

ﻋﺰﻟــﺖ ﻭ ﮔــﻮﺷـﻪ ﺗـﻨـﻬـﺎﺳـﺖ ﻧﻮﺍﯼ ﺩﻝ ﺭﯾــﺶ

ﮐـــﺲ ﺯ ﺍﻟـﻔــﺖ ﻧـﮕـﺸـﻮﺩ ﻗـﻔـﻞ ﺟـﻔـﺎﯼ ﺩﺭ ﻣﻦ

ﺩﺳﺖ ﻏـﻔـﻠـﺖ ﻫـﻤـﻪ ﺑـﺮﺩﻩ ﺳـﺖ ﺑـﻪ ﯾﻐﻤﺎ ﻫﻮﺳﻢ

ﮐــﻮ ﺷـﻔـﯿـﻘـﯽ ﮐـﻨـﺪﺵ ﺭﺍﺯ ﺑﻪ ﮔـــﻮﺵ ﮐـﺮ ﻣﻦ

ﺑـﻬـﺮﻩ ﻧـﺨـﻞ ﻣـﻦ ﺍﺳـﺖ ﺯﯾﺮ ﻟـﮕـﺪ ﻫـﺎﯼ ﺷـﺘـﺮ

ﮐـﯿـﺴـﺖ ﭼـﯿـﻨـﺪ ﺯ ﺧـﺎﮎ ﺭﻩء ﺧـﻮﺩ ﺍﯾﻦ ﺑﺮ ﻣﻦ

ﺩﻭﺭ ﺍﺣــﺒــﺎﺏ ﮔــﺮﯾــﺰﻧـﺪ ، ﺍﮔــﺮ ﻣـﻦ ﺑـــﺮﺳـﻢ

ﺯﺍﻧﮑﻪ ﺳﻮﺯﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﻮﺵ ﺩﻝ ﭼــﻮﻥ ﻣـﺠـﻤـﺮ ﻣﻦ

ﺑﺎ ﺳﺮﺷﮏ ﻭ ﻏﻢ ﻭ ﺣﺴﺮﺕ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ ﺳﺎﺯ ﻭ ﻧﯿﺎﺯ

ﻫﺮﯾﮑﯽ ﺯﯾﻦ ﺷـﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﺭﺍﻫـﺒـﺮ ﻭ ﻫـﻢ ﺭﻫﺒﺮ ﻣﻦ

ﻣﺴـﺖ ﻣـﺴـﺘـﻢ ﺯ ﺧـﯿـﺎﻻﺕ ﻏـﻢ ﺍﻧـﮕــﯿــﺰ ﻭ ﺍﻟـﻢ

ﻧــﺎﺏ ﺧـﻮﻧـــﺎﺑـﻪء ﺁﻧــﺴـﺖ ﺑـﻪ ﺩﻝ ﺳـﺎﻏـــﺮ ﻣﻦ

“ﻓﺎﺋﺾ” ﺍﯾـﻦ ﭘـﺮﺩﻩ ﮐـﻨـﺪ ﻓـﺎﺵ ﺍﮔـﺮ ﮐﺲ ﺷﻨﻮﺩ

ﺭﻣــﺰ ﭘـﻨـﻬـﺎﻥ ﻋــﯿــﺎﻥ ﺍﺯ ﺳــﺨــﻦ ﺁﺧــــﺮ ﻣﻦ

 

گلایه  :

از دست تهی خویش هزاران گله دارم

وَز بخت بد خویش رفیقان گله دارم

 

در عزلت ازین وسوسه کی دل شود آزاد

نا کرده گناه من ز عزیزان گله دارم

 

إثبات گناه ام بکنید از سر تحقیق

گر نیست ازین محشر زندان گله دارم

 

از صورت زیبایش ، شده محروم نگاه ام

از منظر زیبای گلستان گله دارم

 

در کسوت تن ، جامه فانی پدید گشت

پس شکوه چه حاجت ز گریبان گله دارم

 

جرمم به أدب لحظه به پایی که نه ایستد

ای مرغ دل ، از پیکر غلطان گله دارم

 

با سیل سرشکم تن و دامن شده پر آب

جز این سبب از دیده گریان گله دارم

 

از دجله ی عمرت به کفی آب نه خوردی

از آب نه ، از آفت و طوفان گله دارم

 

نی ، نیست که این ناله به گوشت برسانم

از بی خبری های نیستان گله دارم

 

” فایض ” شب و فردای جهان می رود ، اما

از نفس بد و کینه ی انسان گله دارم

Comments are closed.