وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
عقاب نیوز، خبرگزاری عقاب | Oqab News

آیا افغانستان وارد مرحله تازه ای از جنگ می شود؟!

اعلام آمادگی دونالد ترامپ برای خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان، جنگ در کشور را وارد مرحله جدیدی می کند. جنگی که منافع آمریکا با تداوم آن بیتشر از گذشته تامین می شود.

حضور فیزیکی نظامیان آمریکایی در افغانستان، نه تنها به نفع آمریکا نیست که دیگر کشورهای رقیب با آمریکا را در منطقه حساس می کند. بارها روسیه، چین، ایران و برخی از کشورهای آسیای میانه از حضور نظامیان آمریکایی در افغانستان ابراز نارضایتی کرده و اعلام داشته اند که نظامیان آمریکایی باعث تقویت طالبان و داعش در افغانستان می شوند و از این طریق میخواهند از روسیه و ایران و کشورهای آسیای میانه انتقام بگیرند و این کشورها را ناامن کنند.

همین انگیزه سبب گردید تا این کشورها در صدد ایجاد و تجهیز طالبانی از نوع روسی و ایرانی برآیند و از آن طالبان برای امنیت مرزهای خود جهت جلوگیری از ورود داعش استفاده کنند.
در حقیقت طالب روسی و ایرانی وجود ندارد بل آنها اجیر شده اند تا از مرزهای کشورهای آسیای میانه و ایران حفاظت کنند.

در هرصورت این افراد مسلح شده اند و در مرزهای ایران و کشورهای آسیای میانه مستقر هستند. همانگونه که طالبان پاکستانی سال ها است در مرزهای پاکستان با افغانستان مستقر هستند و از جانب پاکستان حمایت و تجهیز می شوند.

خروج قطعی نظامیان آمریکایی از افغانستان صرفا یک تبلیغ است و هرگز به معنی واقعی جنبه عملی پیدا نخواهد کرد. در حقیقت آمریکایی ها به افغانستان نیامده اند که بروند! بل آمده اند که بمانند و سال های سال، معادن بکر افغانستان را غارت کنند و از جانب دیگر بر کشورهای رقیب خود در منطقه مانند روسیه و ایران، از نزدیک نظارت داشته باشند.
هرچند ممکن است تعداد نظامیان آمریکایی بنابر نیاز، کم و یا زیاد شود اما این جابجایی نیرو به معنی خروج کامل آمریکا از افغانستان نیست.

اما ترامپ می کوشد تا از نظامیان ارتش آمریکا در افغانستان بکاهد و بجای آن از نیروهای بومی استفاده کند. اینگونه دیگر اتهام های تجاوز و غارت و شکست و … تا اندازه ای از روی دوش سیاستمداران آمریکایی برداشته می شود.

برهمگان واضح است که آمریکایی ها با عملیات های روانی در مقاطع مختلفف افرادی را از میان مردم افغانستان تربیت کرده اند که از نظامیان آمریکایی برای منافع آمریکا با ارزش تر و ورزیده تر هستند. در صورت خروج قطعی قسمتی از نظامیان آمریکایی از افغانستان، این افراد جای آنان را خواهند گرفت.

این اتفاق در سفارت آمریکا در کابل هم در حال وقوع است. ترامپ دستور داده است تا نیروهای مستقر در سفارت آمریکا در کابل که تعدادشان به هزار و چهارصد تن می رسد، تقلیل یافته و بجای آنان از نیروهای بومی افغانی استفاده شود.

این اتفاق به معنی خروج آمریکایی ها از افغانستان نیست! بل به معنی حضور دایمی آنان آنهم توسط اجیرشدگان بومی می باشد که شاید نسل اندر نسل حافظ منافع آمریکا در افغانستان باشند.

در این میان مردم سرزمین ما باید بگونه ای سرگرم باشند تا بر حضور نظامیان آمریکایی در افغانستان خرده نگیرند. یک روز بنام شورای صلح و روز دیگر بهانه هیات صلح و روزگاری دنبال کننده مذاکرات صلح و امروز لوی جرگه…
افرادی مانند غنی و خلیلزاد و کرزی و دیگران هم مهره های تخته شطرنج هستند که گاه شاه می شوند و گاه وزیر و گاه پیاده و گاهی هم حذف!…

راه چاره این بن بست، برای نجات از سلطه آمریکا فقط قیام عمومی و اعدام تمامی اجیرشدگان آمریکایی است.

آیا افغانستان وارد مرحله تازه ای از جنگ می شود؟!

Comments are closed.