وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز

خدمات چین براى عصرى ساختن گذرگاه هاى مرزى میان افغانستان و پاکستان

116

چین خواهان گسترش روابط تجارى میان پاکستان -افغانستان شده و در حال عصرى سازى تجارت و گذرگاه هاى تجارى میان این دو کشور میباشد. مرز تورخم و دیگر گذرگاه هاى مرزى میان افغانستان و پاکستان روزانه شاهد عبور و مرور بیش از ۶٠ هزار نفر میباشند.

نبود امکانات مناسب براى کاروان هاى تجارى و اماکن مناسب براى مسافرین هر دو طرف خط از جمله مشکلات عمده این گذرگاه ها میباشند . ژوا لیجیان معاون سفارت چین در پاکستان به صداى امریکا گفت: «قرار است درگذرگاه هاى  مرزى افغانستان-پاکستان سرد خانه هاى عصرى، دستگاه هاى آب آشامیدنى، مراکز عصرى پذیراى و تسهیلات لازم  براى مسافرین و کاروان هاى تجارى ساخته شود.» لیجیان علاوه نمود: «دهلیز هواى چین-پاکستان قرار است با افغانستان نیز وصل شود و از اینطریق راه براى تجارت با آسیا مرکزى هموار خواهد شد».

تیره گى روابط سیاسى میان افغانستان پاکستان بالاى روابط تجارى این دو کشور نیز تأثیر نا مطلوب داشته اما با آن هم  ٩٠ درصد میوه جات و سبزیجات کشور از طریق گذرگاه هاى مرزى به پاکستان صادر میشود.

چین افغانستان و پاکستان

Comments are closed.