وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
عقاب نیوز، خبرگزاری عقاب | Oqab News

چرا جامعه جهانی برای انتخابات افغانستان هزینه می کند؟

کمیسیون انتخابات اعلام کرد که این کمیسیون مسوده بودجه انتخابات را به یوناما سپرده اما به دلیل روشن نبودن چگونگی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و سه انتخابات دیگر، تاکنون یوناما پاسخی مثبت به پرداخت یا عدم پرداخت هزینه انتخابات را نداده است.
میرزا محمد حق پرست، معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات گفته است: در ارتباط به بودجه، کمیسیون انتخابات، مسوده بودجه را تهیه کرد و آنرا با جامعه جهانی شریک کرد که در وقت معین از سوی جامعه جهانی پاسخ داده نشد.
جامعه جهانی اما گفته اند که در صورت هزینه برگزاری انتخابات افغانستان را خواهند پرداخت که در کمسیون انتخابات اصلاحات لازم بوجود‌آید.
جامعه جهانی که هزینه انتخابات های گذشته افغانستان را از طریق یوناما پرداخت کرده اند، به کدام دستاورد این انتخابات ها می بالند که حاضر شوند یکبار دیگر هزینه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را پرداخت کنند؟
اگر غرض و مرضی در کار نیست، چرا مکررا جامعه جهانی تاکید بر برگزاری انتخابات در افغانستان دارد؟
اگر واقعا جامعه جهانی خواستار برگزاری انتخابات به معنی واقعی آن، در افغانستان هستند، چرا بجای هزینه روی انتخابات سراسر تقلب و جعل و بجای درنظر گرفتن کمیت ها و تبلیغات انتخاباتی، به کیفیت و سلامت انتخابات هزینه نمی کنند؟
پس مشخص است که انتخابات نیز درراستای برنامه غارت افغانستان تبیین می شود و غارتگران برای توجیه کارهای خود ناچار به هزینه کردن در قسمت های مردم فریب بنام انتخابات و حقوق بشر و شورای صلح و دموکراسی هستند.
غارتگران جهانی همه ما را فریب داده اند، از سیاستمدار گرفته تا متخصص و عالم و مردم عادی! آنان بنام انتخابات و حقوق بشر و دموکراسی، باورهای دینی ما را سست کردند و ما را از خصوصیات بارز اجتماعی ما دور ساختند.
جالب اینجا است که منافع افراد و اشخاص در قدرت ایجاب می کند که کسی صدای خود را بلند نکند و از انتخابات های گذشته هیچ شکایت جدی صورت نگیرد. انتخابات هایی که برگزاری آنها بجز ضرر برای مردم ما چیزی به ارمغان نیاورده است.
از زمانیکه بحث انتخابات در افغانستان مطرح شده تا کنون کدام انتخابات واقعا انتخابات به معنی واقعی آن بوده است؟
در کدام انتخابات رای مردم تعیین کننده سرنوشت نامزدان انتخاباتی بوده است؟
چه استفاده ای از انتخابات های گذشته برای مردم رسیده است؟
اصلا چه کسی باور دارد که انتخابات در افغانستان بدون جعل و تقلب برگزار می شود؟ حتی اعضای کمیسیون های انتخاباتی نیز بر این باور نبوده و نیستند که انتخابات در افغانستان از سلامت برخوردار است!
اما این مردم بیچاره و خوشباور ما هربار در آستانه برگزاری هر انتخاباتی بازهم حاضر می شوند که فریب بخورند و به دروغ دلخوش کنند که شاید انتخابات زمینه ساز آرامش و رفاه برای آینده فرزندان شان باشد، درحالیکه همانان نیز باور دارند که بازهم فریب می خورند و می فهمند که بازهم تقلب و جعل حرف اول را خواهد زد و رای آنان پشیزی هم ارزش نخواهد داشت، اما برای احترام به سیاسیون کشور و ادای احترام به از دست رفتگان سرزمین خود، حاضر می شوند تا جانفشانی کنند و حتی به قیمت از دست دادن انگشتان شان و از دست رفتن نزدیکان شان، انتخابات را یاری رسانند.
افسوس که شما متقلب ها و جاعل ها قدر و منزلت این مردم شریف را نمی دانید! و هر روز که می گذرد سرسپردگی تان به اجانب بیشتر می شود و بیشتر به مردم خود پشت می کنید.
بترسید از روزی که مردم دست از حمایت شما بردارند. اینقدر صبر مردم را آزمایش نکنید!
بیایید از خیر برگزاری هر انتخاباتی بنام دموکراسی بگذرید! این انتخابات ها توطیه غارتگران است و دسیسه جاسوسان استخباراتی کشور های بیگانه! با این نحو انتخابات هرگز کشور ما روی آرامش را بخود نخواهد دید.
4d2716f83477e45b07ea2754321ee5ff

Comments are closed.