وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز

شناسنامه مختصر شاعران معاصر افغانستان/ ساجده نیکزاد

67

۱ – نام و تخلص:
ساجده نیک زاد
۲ -نام پدر: مرتضی نیک زاد
۳ – سال و محل تولد: سال 1371 خورشیدی در ناحیه کارته شهر کابل زمینی شده است.
۴- تحصیلات: لیسانس کدری از رشته حقوق
۵ -فعالیت های فرهنگی و ادبی: مجری ده ها محافل ادبی و فرهنگی و نشر اشعار در نشریه های داخلی و خارجی.
۶ -حالت مدنی: متاهل
۷- نمونه های کلام:
ساقیا این جا هوای تار و جاز و چنگ نیست
ساقیا نذر دو چشمت مَی فروشی ننگ نیست

ساقیا در خلوت دل قرص ماه ی نا تمام
در حریم دلکش دل بین که جایت تنگ نیست؟

یا پیاله بشکنم هی یا نقاب از رُخ کشم
باز طعنه می زند چشمت، بگو که جنگ نیست

ساقیا در کوی عشق ات ناله کرده آدمی
ای غِزال وحشی من، این صدای بَنگ نیست

باز نقش خینه را بر صحن دستت می کَشی
آنچه مهرت را به دل افکند، کار رنگ نیست

ساقیا در تار تار زلفک پر چین تو
سازها را می نوازم، عشق من نیرنگ نیست

ساقیا بدنام عشق ات شُهره ی میخانه را
حکم سنگسارش دهنداینجا ولیکن سنگ نیست

دیدی عقاب عشق من و جاده های شهر
تا انتهای مستی چشم ات پریده است
دیدی عقاب غرق غرور بلند من
پرهای دست و بال خودش را بریده است
این جا به عشق زلفکِ پر پیچ و تاب تو
پای خودش به چوبه ی داری کشیده است
دیدی که چشم شوخ تو با او چه ها نکرد
حتی که زهر طعنه ی زاغی چشیده است
با چشم های پر شده از مهر و خاطرت
اندوه و درد و ناله و افغان خریده است
هم قلب و هم دل اش سپر داغ های توست
هم جامه ی رسوایی خود را دریده است
دیدی که مرغ خاطر پژمرده ام هنوز
تا عمق چاه های ملامت دویده است
این جا کمین عشق زند در خیال خام
میخک به بال صید شکار اش چیده است
تا از میان حس غرورت صدا کشی
آن دم عقاب زخمی دل سر کشیده است

و مرا قصه ی اندوه زمان پیر نکرد
آتش کوه پر از غصه زمین گیر نکرد

قصه از ناوک مژگان عقابان سیاه
قصه آخر شد و او جلوه ی تزویر نکرد
آتش مهر کسی بارقه ی محفل ماست
آن که عشقش به دل قافله اکسیر نکرد
من مدام در دل آیینه ترا می جویم
هر چه بر شیشه نوشتم دل من سیر نکرد
و خوشا خیل کلاغان سحر را که هنوز
پای خود را به غم عشق تو زنجیر نکرد

همچنان در شماره 224 هفته نامه عقاب چاپ شده است.Capture

Comments are closed.