وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
عقاب نیوز، خبرگزاری عقاب | Oqab News

مشاور غنی: حنیف اتمر،۹۰۰ مشاور خیالی استخدام کرده بود!

به حواله منبع خاص، حنیف اتمر ۹۰۰ مشاور خیالی با معاشات گزاف دالری در تشکیل شورای امنیت استخدام کرده بود. این مطلب از سوی فضلی مشاور ارشد رئیس جمهور و چهره جوان خیلی مقرب به دکتر غنی نقل شده است. گفته می شود این جوان در پشت تمام فیصله های ارگ نقش اساسی و تعیین کننده دارد. مشاور دکتر غنی توضیح داده است وقتی بعد از انفکاک آقای حنیف اتمر، امورات مالی وی را بررسی کردیم مشخص شد که ایشان از بودجه شورای امنیت مبالغ گزافی را برداشت کرده است در حالی که حدود ۹۰۰ مشاور حضور فیزیکی نداشته اند. زمانی که از همکارات آقای اتمر در این باره سوال شد، همه اظهار بی اطلاعی کردند. وقتی قضیه را تحقیق و پیگیری کردیم، به این نتیجه رسیدیم که به نام این تشکیلات بزرگ خیالی که روی کاغذ تشکیلات اپراتیفی نام گرفته، هزینه های بزرگی حیف و میل شده است. مشاور دکترغنی اشاره کرده است که اتمر باید استجواب شود که این قدر خزانه در کجا خرج شده است؟ فضلی گفته است که ما به ارتباط اختلاس چند صد هزار افغانی، مردم را در محاکم و سارنوالی سال ها زجر می دهیم ولی یک نفر این قدر پول گزافی را زیر ریش ریاست‌جمهوری حیف میل کرده است، چه گونه می تواند خودش را عقل مدبر به قلم بدهد؟ اقای فضلی افزوده است که معلومات موثق وجود دارد که آقای اتمر افزون بر این بودجه، میلیون ها دالر به نام بودجه شورای امنیت ملی از سفارت های خارجی مقیم کابل دریافت کرده است. فضلی تصریح کرده که پرونده مالی آقای اتمر تحت کار است و نتایج آن به سمع مردم خواهد رسید. (پیام آفتاب)

n00084044-b

Comments are closed.