وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز

با کاروان صلح خواهی، ما صلح میخواهیم!/ شایان احمدی نژاد

24

روشن است که صلح، امنیت و مصونیت را بار میآورد و جنگ داشته های مادی و معنوی مانرا به رگبار میبندد. کشورعزیزمان افعانستان از مدت های دور به این سو تحت عناوین مختلف در آتش خانمان سوز جنگ و بدبختی، مظلومانه می سوزد و بخش اعظم هست و بود آن به گونه هایی صدمه و آسیب دیده و سرانجام هزارها انسان مظلوم اعم از زن، مرد، خُرد، بزرگ و حتی طفلکان معصوم و بیگناه جان های شیرین خود را از دست داده اند و این روند هنوز هم خاتمه نیافته بلکه به سرعت تام ادامه دارد. پس برهر انسان با احساس، با درک و دلسوز لازم است تا با استفاده از امکانات دست داشته در خاموش ساختن کامل و یا حد اقل ساختن شعلۀ این آتش افروخته شده اقدام نموده، وجیبه ومسؤولیت ایمانی، وجدانی و میهنی خویش را انجام دهد.
لله الحمد ما مسلمان هستیم و افتخار پیروی دین سعادت زا و نجات بخش اسلام را داریم، دینی که به اساس آیات قرآنی:( یگانه دین مقبول و پسندیده نزد خداوند (ج) است).
پس بر ماست تا مقدمتر از همه، هر پدیده را در چوکات اوامر و نواهی دین اسلام مطالعه و بررسی نماییم بناءً میتوان گفت که از منظر و دیدگاه دین مقدس اسلام که درحقیقت معیار دیدگاه هر مسلمان است، واژه و کلمۀ زیبای صلح یکی از کلمات قرآنی بوده و در قرآن عظیم الشأن در معانی و مفاهیم متعددی همچو اصلاح، اتفاق وهمبستگی، رفع خصومت و دشمنی، نعمت، منفعت، گذشت وغیره استعمال شده که همه این مفاهیم متضمن و در بر گیرنده سعادت جامعۀ بشری میباشند.
صلح اصل، اساس و قاعدۀ جاودان و پایداری جهان و طبیعت است و جنگ حالتی است متضاد. زیرا در شرایط صلح و امنیت به رشد و تعالی و رسیدن به تفاهم و همسویی آسان‌ تر و بشر به حق و حقیقت گرایش و علاقۀ بیشتر پیدا می‌ کند اما در نتیجۀ جنگ، همه داشته های مادی و معنوی به نوعی آسیب پذیرمیشوند .
پس بر ما لازم است تا برای تأمین صلح و آشتی، صفا و صمیمیت، وحدت وهمبستگی و فراهم نمودن زندگی مسالمت آمیز درکشورعزیزخود تلاش پیگیر و کوشش جدی همه جانبه وخستگی ناپذیرنماییم تا از یکطرف اطاعت و پیروی از دساتیرو فرامین الهی نموده و ازجانب دیگر خوشبختی ها را از آن خود گردانیده و با اطفاء و خاموش نمودن آتش جنگ های خانمانسوز، ویرانگر، شقاوت زا، مصونیت جان، دین ، مال، عقل و آبرو وعزت خویش را تأمین نماییم. به امید تأمین و برقراری صلح دایمی و پایدار در کشورعزیز مان افغانستان.
( تصویر از اشتراک ما در کاروان صلح خواهی برادران هلمندی).
39269505_1389296631201855_1403533898595434496_n

Comments are closed.