وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
عقاب نیوز، خبرگزاری عقاب | Oqab News

شاهراه بغلان یا جاده مرگ؟!

کارمندان نهادهای دولتی داخلی و سازمان های خارجی درسفرهای زمینی به ولایات به ویژه ولایت بغلان که نه ولایت شمال را به مرکز کابل وصل میکند ‌به مشکلات عظیم مواجه اند و این شاهراه همه روزه از مردم قربانی مالی و جانی میگیرد.

طالبان در این اواخر حدود هفتاد تا هشتاد فیصد جاده های عمومی ولایت بغلان را در تصرف خود دارند و نظامیان خشن خود را  به مقصد یافتن افراد دولتی و کارمندان موسسات خارجی در چیک پاینت های جادهای مستقر میکنند، و با توقف موترها و بازرسی از مسافرین به دنبال پیداکردن نظامیان، کارمندان دولتی و همکاران نیروهای خارجی هستند تا از آنها به تعبیر خودشان انتقام بگیرند.

با پیدایش و تسلط مجدد طالبان در بخش های از شاهراه ولایت بغلان در این چند سال به صدها کارمند داخلی و خارجی در این ایست های بازرسی تیر باران و یا به جاهای نا معلوم انتقال داده شده اند که از سرنوشت اکثر آنان اطلاع در دست نیست. برای همین این جاده در بین مردم شمال بنام جاده مرگ مسمی گردیده است.

بر اساس گزارش عقاب،31 اسد 1397محمد اقبال ابدیار مشاور پیشین نیروهای امنیتی در شمال هنگام که میخواست با خانواده اش از مسیر بغلان به مقصد کابل عبور کند در ساحه موسوم به جرخشک مربوطِ ولسولی بغلان مرکزی در کمین نیروهای طالبان گیر افتاده است. طبق خبر رسیده به عقاب، آقای محمد اقبال به تنهایی توانسته است از ساحه فرار کند و نیروهای طالبان خانواده اش را بعد از میانجیگری متنفذین منطقه رها، دریور و موتر شخصی اش را به جای نا معلوم انتقال دادند.

این یکی از هزاران موارد است که مردم شمال افغانستان در مسیر بغلان- کندز، بغلان- مزار شریف و بغلان- کابل به آن روزانه سردچار هستند و در این مسیر، میان مرگ و زندگی راه میروند.

اگر مقامات مسوول به این امر مهم و حیاتی توجه نکند و شاهراه های عمومی را زیر کنترول خود نداشته باشد، عمق فاجعه هر روزه بیشتر از پیش میشود وبه سرگردانی مردم میافزاید.

عقاب نیوز

 

Comments are closed.