وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
عقاب نیوز، خبرگزاری عقاب | Oqab News

اصل شایسته سالاری و تعهد کاری در ادارات

وزارت داخله برای چهارده ولایت این کشور قومندانان امنیه جدید تعیین کرده است. دو قومندان زون‌های شمالی و شرقی افغانستان نیز تغییر کردند.  به گفته وزیر داخله، مقرری‌های جدید پس از یک پروسه طولانی سه ماهه و با بررسی جداگانه سوابق هر یک از این افراد صورت گرفته است. عزل و نصب ها، تقرری ها و جابجایی ها در ادارات به منظور جایگزین سازی افراد شایسته تر و کارآمد تر بجای افراد فاسد، ناکارامد و ضعیف صورت می گیرد. کارامدی اداره علاوه بر اصل سیستم و میکانیزم های اداری، بستگی به لیاقت، شایستگی، ابتکار و دلسوزی کارمندان آن اداره دارد. در صورتی که در اداره از کار، خدمت و انجام مسؤلیت های روزمره شانی خالی شود و کارکنان وظایف شان را به درستی انجام ندهند، آن اداره در بحران نا کارامدی گرفتار گردیده و توانایی ابتکار عمل را از دست می دهد.
ادارات دولتی علاوه بر این که باید وظایف و مسؤلیت های شان را به وجه احسن انجام دهند، بایستی همیشه به روز هم باشند؛ یعنی بتوانند کارکرد خود را مطابق استندردهای جدید بین المللی عیار سازند. اداره¬ای که توانایی به روز رسانی را نداشته باشد و خود را با تحولات عصری همگام نسازد، آن اداره به درد نمی خورد و نمی تواند به مشکلات مردم و کشور آنطوری که باید رسیدگی کند.
فلسفه و هدف تقرری ها و جابجایی های افراد در ادارات را همین موضوع تشکیل می دهد. نهادینه سازی اصل شایسته سالاری، حفظ و نگهداری انگیزه های کاری کارمندان و ایجاد فرصت برای کارکنان جدید، تا استعداد و ابتکار خود را برای بهبود وضعیت اداره به کار بندند. 
این گردش و چرخش وظیفوی به کاهش فساد در ادارات نیز کمک می کند. در بعضی کشورها و در برخی پست ها و یا مکان ها که امکان فساد در آنجاها زیاد می باشد، کارمندان هر چند ماه تبدیل می شوند.
در افغانستان فساد به یک فرهنگ بدل شده است و تمام ادارات به گونه¬ای این پدیده مخرب را به عنوان جزؤ لاینفک کارهای اداری پذیرفته است؛ اما در نهادهای امنیتی پدیده فساد بیشتر از هر جای دیگر بوده است. در گذشته بارها رییس جمهور کشور به این موضوع اشاره کرده و بر ضرورت اصلاحات در نهادهای امنیتی کشور تأکید کرده است. رییس جمهور یکبار وزارت داخله را قلب فساد خواند و آوردن تغییرات و اصلاحات در این وزارت را ضروری دانست.
بارها از حیف و میل در خریداری و معاش و اعاشه سربازان و فروش تیل و اسلحه و تجهیزات نیروهای امنیتی به مخالفان مسلح یاد آوری گردیده است. وقتی در مناطق نا امن تیل تانک ها و موترها به فروش برسد و اسلحه و تجهیزات نیروهای امنیتی در دسترس هراس افگنان قرار گیرد و زمانی که سنگرها فروخته شود؛ دیگر امیدی به این نیروها باقی نمی ماند.
امروز وزارت داخله با چالش های فراوانی روبرو می باشند. فساد یکی از چالش هایی است که کارکرد این نهاد را در معرض سؤال قرار داده است؛ اما موج حملات گروه های شورشی بر مراکز ولسوالی ها و افزایش حملات انتحاری در داخل شهرها به علاوه افزایش جرم و جنایت در مناطق مختلف کشور، توانایی این وزارت را به چالش کشانده است. 
امروز مردم می پرسند که این همه نیروی امنیتی با تجهیزات و امکانات نظامی، چرا در برابر هراس افگنان مقابله نمی توانند و چرا قادر به خنثا سازی تاکتیک های دشمن نیستند؟ نفوذ دشمنان در صفوف نیروهای امنیتی از چالش های دیگری است که نیروهای امنیتی همواره از این ناحیه ضربه خورده است. وقتی افراد دشمن توسط نیروهای خودی تا محل مورد نظر انتقال یابند و زمانی که اطلاعات سری از درون ادارات در اختیار دشمن قرار گیرد، این امر توان مبارزه در نیروهای امنیتی را تقلیل می دهد و به کاهش انگیزه آنان در مبارزه با هراس افگنی منجر می شود.  در گذشته در استخدام نیروهای امنیتی و در تقرری و ترفیع آنان اصل قانون و شایستگی افراد در نظر گرفته نمی شد. خویشخوری، فساد و رشوه ستانی به روند شفاف تقرری ها و تبدیلی ها اخلال وارد نموده و آن را به یک اصل تبدیل کرده بود.  روند جدید تقرری ها به این انگیزه صورت می گیرد که اولا اصل شایستگی و تعهد ملی در استخدام نیروهای امنیتی مد نظر قرار گیرد و ثانیا از میزان فساد و خویشخوری کاسته شود؛ ثالثا از نفوذ دشمنان در نیروهای امنیتی جلوگیری گردد. فلسفه تغییر و تبدیلی کارمندان دولتی اصل شایستگی و کارامدی و کاهش فساد در ادارات است. چنانچه از این تقرری ها نتایج فوق به دست بیاید، یک گام مهم در راستای شفاف سازی و نهادینه سازی شایسته سالاری و بالابردن سطح کارایی وزارت داخله و بخصوص نیروهای امنیتی است. اما اگر این نتایج به دست نیاید، باید بازهم روی تقرری ها بیشتر غور گردد و راههای بدیل آن جستجو گردد. (زکی)
tarh.shayestesalari

Comments are closed.