وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز

قاچاق انسان در افغانستان در حال افزایش است

172

یک سال پس از آن که افغانستان قوانین ضد قاچاق انسان را با هدف جلوگیری از سوء استفاده جنسی از پسران نابالغ تشدید کرد، حالا پیشرفت اندکی در تطبیق این قوانین دیده می شود و قاچاق انسان همچنان رو به افزایش است.
پدیده (بچه بازی) یا سوء استفاده جنسی از پسران توسط فرماندهان نظامی و افراد زورمند در افغانستان، برای نخستین بار در قانون (ضد قاچاق و قاچاق انسان) در ماه جنوری سال گذشته به عنوان جرم گنجانده شد. ولی محمد کندیوال، نویسنده پژوهشی درباره قانون جدید می گوید که این اقدام نقطه عطفی بود چرا که درباره پدیده (بچه بازی) به دلیل ممانعت های فرهنگی کمتر سخن گفته می شد.

مینا پودل، مسئول پروژه (ضد قاچاق انسان) در (سازمان بین المللی مهاجرت) (IOM) می گوید که یکی از دلایلی که مقامات افغانستان به این مسئله توجه کردند این بود که ملیشه های ضدحکومت به طور روز افزون از پسران جوان به عنوان سلاح استفاده می کردند. او توضیح می دهد: «پسران جوان از سوی گروه های شبه نظامی یا ملیشه ربوده می شدند. این ملیشه ها از آنها سوء استفاده جنسی می کردند و بعد از آنها برای بمبگذاری های انتحاری کار می گرفتند».
خانم پودل می گوید که حکومت افغانستان پی برد که نیروهای امنیتی خودش نیز (بچه بازی) می کنند. یک مقام وزارت عدلیه افغانستان از اظهار نظر در این باره خودداری کرده است.
آمار دقیقی از میزان قاچاق انسان در افغانستان وجود ندارد اما (سازمان بین المللی مهاجرت) با حکومت افغانستان کار می کند تا نخستین مرکز آماری در این زمینه را ایجاد کند و علاوه بر آن، به اعضای کمیسیون (ضد قاچاق انسان) آموزش بدهد.
کارشناسان می گویند که (قاچاق انسان)که شامل مواردی از جمله کار اجباری، ازدواج اجباری، کار خانگی و تجارت سکس می شود، در افغانستان در حال افزایش است. پودل به خبرگزاری رویترز در کابل گفت: )تحقیقات ما نشان می دهد که شمار چنین دوسیه هایی رو به افزایش است و همچنان پیچده تر می شود(.
36828545_301

Comments are closed.