وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
عقاب نیوز، خبرگزاری عقاب | Oqab News

شناسنامه مختصر شاعران معاصر افغانستان/ جمال الدین جیحون

1- نام و تخلص:
جمال الدین جیحون
2- نام پدر: شهیدمولانا وصال الدین
3- سال و محل تولد: در برج عقرب 1359کوچی خورشیدی درقریه ی تَغای خواجه ی ولسوالی سانچارک ولایت سرپل چشم به جهان گشوده است.
4- تحصیلات: بخش علوم دینی.
5- فعالیت های فرهنگی: او ازعنفوان جوانی به شعروادب علاقه ی بیشتر داشته و در قالب های غزل، رباعی، دوبیتی و سپید طبع آزمایی می کند.
6- حالت مدنی: متاهل(دارای شش فرزند)
7- نمونه کلام: 
جوانه های جوان مرگ
بیا به ماتم نسل بهار گریه کنیم
به سوگ چلچله ها زارِزار گریه کنیم
جوانه های جوان مرگ را بنام شهید
شهید بی کفن و بی مزار گریه کنیم
سپاه باد که هرچه شگوفه بود بکشت
قرارنیست مگر بیقرار گریه کنیم؟
دمی به شاخه ی سروی که سوخت صاعقه اش
دمی به زخم تن یک چنار گریه کنیم
بیا که خون دل غرق موجه ی خون را
چودانه دانه ی سرخ انار گریه کنیم
کسی که شاد نشست از قبیله ی مانیست
به هردلی که بوَد داغ دار گریه کنیم
وسوسه ها
در پیچ وتاب وادی ابهام خسته ام
در هرقدم به قیمت صدگام خسته ام
لطفن بخوان سرود طلوع سپیده را
اینجا بقدر تلخی یک شام خسته ام
اینجا حدیث عاطفه برباد رفته است
ازحرف حرفِ تهمت و دشنام خسته ام
هردم پیام تلخ بلایی همی رسد
دیگر زپیک وشومی پیغام خسته ام
تاناکجای وسوسه ها پرسه می زنم
آخر کجاست نقطه ی انجام؟ خسته ام

هیاهوی بادها

کم کم ز شعرباغچه دل سرد میشوم
کم کم گلوی دلهره ودرد میشوم
درپنجه ی هجوم هیاهوی بادها
کم کم چو برگ فصل خزان زرد میشوم
شاید برای اینکه گپ ازگپ گذشته است
کم کم شبیه آدم ولگرد میشوم
دیگرچسان به عاطفه ایمان بیاورم؟
ازهردری که بازکنم طرد میشوم
توبه زطعن تهمتیان خدا زده
ناکرده هیچ خاین ونامرد میشوم

در شکاره ۳۳ هفته نامه سبزمنش نیز نشر شده است

Comments are closed.