وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
عقاب نیوز، خبرگزاری عقاب | Oqab News

شناسنامه مختصر شاعران معاصر افغانستان/ وحیدالله عیار

۱ـ نام و تخلص:
وحید الله عیار
۲ـ نام پدر: امان الله
۳ـ سال و محل تولد: سال۱۳۶٨ خورشیدی، در ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا متولد گردیده است.
۴ـ تحصیلات: در سال ۱۳۹۳خورشیدی، از دانشکده ی تعلیم و تربیه دانشگاه پروان در رشته ی فزیک مدرک لیسانس خود را اخذ نموده است.
۵ـ فعالیت های فرهنگی و ادبی: شاعر، فعال اجتماعی، عضویت در شورای اجتماعی جوانان خیرخانه و همچنان عضویت انجمن شعرای نجراب را دارا بوده و در قالب های غزل و آزاد شعر سروده است و دو مجموعه ی شعر آماده به چاپ دارد.
۶ـ حالت مدنی: مجرد
۷ـ نمونه های کلام:
در عمق چشم های خود آهو کشیده ای
دریاچه ی به وسعت آمو کشیده ای
در باغ های سبز تنت غنچه های رُز
بوئیدنی به ه‍یئت شب بو کشیده ای
همچون عقاب های در اندیشه ی فضا
دو بال واکشوده به ابرو کشیده ای
بهر به دام بستن دلها به تور خویش
زنجیر های بافته به گیسو کشیده ای
در آسمان کوچک آغوش تنگ خود
جفت پرنده در قفس این سو کشیده ای
در بیشه زار خوشکلئِ جنگل جهان
قدی به شکل قامت ناژو کشیده ای
حتا میان مزرعه ی چار فصل خویش
گلبرگ های تازه ی خود رو کشیده ای
صد شاه را به بازئ شطرنج عاشقی
در پیش پای خویش به زانو کشیده ای

خورشید مرده است،
زمین گور اش را با دستان خودش حفاری می کند
و از جمجمه ی آسمان عطر مرگ می بارد
و ماه می پوسد تا ابدیت مرگ اش
و ستاره گان جنازه ها شان را انبار کرده اند
کوه ها بر دشت ها پناه برده اند
بیشه ها ریشه ها شان را 
در ته ی حافظه، از یاد برده اند
و پرنده گان لانه های شان را
در منقار های شان می سازند
زمین را باروتِ خاک منفجر می شود هر لحظه
بحر ها دود کبود تلخ اند
باد ها گاز های زهر آگین
سنگ ها می جوشند
دیگ خشم فاجعه نیم خام است
جاریست خون زمان در زمین و زمان
ساعت ها کشتار گاه لحظات اند
دنیا به عقب دنباله می کشد
صبح را شب از دستان روز دزدیده است
خورشید مرده است
خورشید مرده است.

در شماره ۳۱ هفته نامه سبزمنش نیز نشر شده استCapture.JPGz

Comments are closed.