وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
عقاب نیوز، خبرگزاری عقاب | Oqab News

شناسنامه مختصر شاعران معاصر افغانستان/ محمد عارف بسام

۱ – نام و تخلص: محمد عارف بسام
۲ -نام پدر:
قاری محمد شریف
۳- سال و محل تولد: ۱۳۶۴/ بلخ، شهر مزار شریف.
۴- تحصیلات: در رشته فزیوتراپی در سال ۱۳۸۷ از پاکستان مدرک لیسانس دارد.
۵ -فعالیت های فرهنگی و ادبی: در نامه ارسالس اش نوشته: عضو انجمن قلم افغانستان و عضوانجمن نویسنده گان ولایت بلخ / و سه کتاب انفرادی تا حال ازمن به چاپ رسیده که تحت عنوان (نامه یی به ریس جمهور، اندیشه یی تلخ امپراتور و چراغ های گنگ )
همچنان مجموعه های مشترک هم از ایشان بنام های (چکاوک)،(چهار قناری یک قفس)، لطفا تفنگ را فراموش کنید ، (عشق به حروف مقطع و (کربلا) چاپ شده است.
۶ -حالت مدنی: متاهل
۷- نمونه های کلام:
حشرات شتابناک
من شعر بغض کرده ی سر خورده ام رفیق!
آواز باغ های تبر خورده ام رفیق
من درهجوم این حشرات شتابناک
شکل چراغ گنگ به در خورده ام رفیق
من انتهای هیچ که بی هیچ روزنی
سرکوب تیره گی ی سحر خورده ام رفیق
من در تمام حادثه ها لابه لای مرگ
اینگونه سر شکسته و سر خورده ام رفیق
پرواز در برابر طوفان حماقت است
هرچند پر گشوده و پر خورده ام رفیق
دیوانه گی که بیشتر از این نمیشود
اجزای خویش تا به جگر خورده ام رفیق
چرخ زمان
درمن تمام درد جهان رقص میکند
چنگیز های چرخ زمان رقص میکند

در من درخت پیر به چنگال یک تبر
فریاد میزند که نمان ! رقص میکند

در من عروسکان کفن پوش سوریه
در لابه لای تیروکمان رقص میکند

درمن زباله دان زیادیست کودکان
اینجا برای لقمه ی نان رقص میکند

در من فغان مرد مسافر که سالهاست
از درد دانه ی سرطان رقص میکند

درمن فضایی وحدت ملی فضای صلح
تا انتهای زخم زبان رقص میکند

در شماره ۲۹ هفته نامه سبزمنش نیز نشر شده استCapture.JPGcCapture.JPGc

Comments are closed.