وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
عقاب نیوز، خبرگزاری عقاب | Oqab News

شناسنامه مختصر شاعران معاصر افغانستان/ قدرت الله بهزاد

۱- نام و تخلص:
قدرت الله بهزاد
۲- نام پدر:
شهید حفیظ الله کاشف
۳- سال و محل تولد: سال ۱۳۷۵ خورشیدی در منطقه روی دوآب ولایت سمنگان متولد شده است.
۴- تحصیلات: فارغ التحصیل دارالعلوم عثمانیه ولایت سمنگان و همچنان فارغ التحصیل انیستیتوت سلام از رشته نرسنگ عالی به سویه لیسانس
۵- فعالیت های فرهنگی و ادبی: آموزگار، شاعر و فعال فرهنگی، سه سال عضوی کمیته فرهنگی انجمن الفلاح و همچنان همکار بخش نشراتی حزب تعادل ملی افغانستان.
۶- حالت مدنی: مجرد
۷- نمونه های شعر:
درود و صد سلام ای رهبرِ ما
امین و مهربان ، ای دلبرِ ما

شفیعِ امتانی روز محشر
طبیب دردِ عصیان، یاورِ ما

جهان از نورتو شد روشن
(محمد)،عشقِ من، ای سرورِما

حبیبا! ای سفیرِهر پاک طینت
توهستی نورِدلها، انورِ ما

وطن
ای وطن،عشق بی پایان درجانم توی
ای وطن،مسکن مردان وشیرانم توی
وطن ای مادرمهرم، ای زادگاه مولوی
مدفنِ مردانِ دلیر و قهرمانانم توی
مهر مادر، گونه ات، کی رود ازیاد من!
من بیگرم دستهایت را نور چشمانم توی
ای که میآموزم هرلحظه ازفرزندان تو
علم خودرا دین خودرا چونکه ایمانم توی
هیچ فرزندی به تو خدمت نکرد ای وطن
تشنه های خدمتت هستم زانکه بارانم توی
هیچ خاکِ هیچ بادِ ره نمی بویم، نمی گویم
وصف شانره غیرتو ای میهنم عاشقستانم توی
من بلبل شیرین زبان،که مینوازم صبح و شام
برشاخه عشقت، نشسته، چون گلستانم توی
بطن پاکت داشت سیم و طلا، لعل و جواهر، آه،
هرناخلف آمد ربود این رمزته شهرویرانم توی
من زاده دامانتم، ای میهنم ای میهن آبای من
شهرتاریخی و بافرهنگ،زادگاهی من سمنگانم توی
یادداشت: همجنان در شماره ۲۷ هفته نامه سبزمنش Capture.JPGzتشویقی نشر شده است.

Comments are closed.