وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
عقاب نیوز، خبرگزاری عقاب | Oqab News

نتیجه حضور هفده ساله آمریکادر افغانستان؟!

١- یونسکو: افغانستان دومین کشور بیسواد جهان است.
٢- بانک جهانی: افغانستان بدترین کشور آسیایی برای سرمایه گذاری.
٣- سازمان شفافیت جهانی: افغانستان فاسدترین کشور جهان است.
۴- نهاد تحقیقاتى میپل کرافت: افغانستان سومین کشور بی ثبات جهان.
۵- سازمان ملل: افغانستان بزرگترین کشور تولید کننده مواد مخدر (گیاه خشخاش).
۶- بنیاد صلح: افغانستان هفتمین کشور ناکام در جهان است.
٧- نی: افغانستان خونبارترین کشور برای خبرنگاران.
٨- دادستانی کل (لوی سارنوالی): افغانستان بدترین کشور برای زنان و کودکان.
٩- بنیاد اقتصاد و صلح: افغانستان چهارمین کشور ناامن و خطرناک جهان.
١٠- مجمع جهانی اقتصاد (WEF): افغانستان بدترین کشور جهان برای زنان.
١١- اینترنشنال اسپکتیتور: افغانستان دومین کشور قربانی هراس افگنی.
١٢- بنیاد نجات کودک: افغانستان و سومالی بدترین کشورها برای مادر شدن.
١٣- بی بی سی: پس از سوریه بیشترین شهروندان افغانستان، در کشور های جهان پناهنده شده اند.
١۵- وزارت صحت عامه: ١١%‏ (سه میلیون) شهروند افغانستان معتاد به مواد مخدر است.
١۶- تلویزیون طلوع: افغانستان یک ملیارد دالر از کشورهای بیرونی قرضدار است.
١٧- آوا: بیست میلیون (۷۵ درصد) شهروندان افغانستان زیر خط فقر زنده گى میکنند.
١٨- وزارت صحت عامه: شصت درصد مردم افغانستان از افسردگی رنج میبرند.
١٩- شفقنا: ٧٢%‏ زنان افغانستان افسردگی دارند.
٢٠- انتی میدیا: بخش بزرگی از کودکان افغانستان به مواد مخدر رو آورده‌اند.
وحیدالله جویا
افزایش-نیروهای-آمریکایی-در-افغانستان-ثمری-ندارد

Comments are closed.