وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
عقاب نیوز، خبرگزاری عقاب | Oqab News

شناسنامه مختصر محترم بسم الله شریفی،( مرد فرهنگ، اجتماع و سیاست)

11828603_689038667907637_9189665359804094361_n

نام و تخلص: بسم الله شریفی
نام پدر: حاجی محمد شریف
نام پدر بزرگ: استاد مرزا
تحصیلات: لیسانس کدری فاکولته شرعیات بلخ و ماستر حقوق بین الملل عمومی.
سال تولد: سال۱۳۶۳ خورشیدی
محل تولد: بغلان مرکزی
مسوولیت های دولتی و رسمی:
1- رییس اطلاعات و فرهنگ ولایت بغلان
2- رییس اطلاعات و فرهنگ ولایت غور
3- آمر و مدیر مسسوول روزنامه دولتی اصلاح
4- رییس اطلاعات و فرهنگ ولایت غزنی(مرکز ثقافت اسلامی)
۵- فعلا رییس اطلاعات و فرهنگ ولایت سرپل
مسوولیت های مستقل و غیر دولتی:
1- موسس و مدیر مسؤل نشریه کاروان بیان
2- موسس و مدیر مسؤل ماهنامه ی ندای پامیر
3- موسس و مدیر مسوول هفته نامه ی عقاب که تا اکنون نشرات فعال دارد.
4- سردبیر هفته نامه اتحاد.
5- سردبیر هفته نامه طلوع غور.
6- موسس و رییس نهاد فرهنگی واجتماعی مردم روشن ضمیر میهن تا اکنون.
7- بنیانگذار و مسؤل کتابخانه ی«معرفت» در بغلان.
8- موسس و مسوول خبرگزاری عقاب(WWW.OQABNEWS.COM) تا اکنون.
9- بنیانگذار کتابخانه(امام قطیبه) در کابل.
10- موسس و رییس انستیتیوت تعلیمات تخنیکی و مسلکی سبزمنش
11- موسس و رییس مکتب خصوصی سبزمنش
۱۲- از موسسین اتحادیه شعرا و نویسندگان ولایت بغلان
۱۳- از موسسین اتحادیه ی ژرونالیستان و لایت بغلان
۱۴- موسس انجمن ادبی سبزمنش
۱۵- سردبیر ماهنامه آیینه سرپل
۱۶- موسس و مدیرمسوول هفته نامه سبزمنش که تا اکنون نشرات فعال دارد.
۱۷- موسس و رییس انتخابی حزب (تعادل ملی افغانستان)
آثار های تالیف شده:

1- طلسم دهر(مجموعه شعر)
2- سکولاریسم از دیدگاه اسلام
۳- مهر و جهیزیه زن در اسلام
۴- یادداشت های قرآنی
5- شعرجوان غزنه جلد اول
6- غزنه در آینه شعر جلد اول
7- شعر جوان غزنه جلد دوم
8- غزنه در آینه شعر جلد دوم
9- شاخه های گل (شناسنامه مختصر شاعران معاصر غزنه با نمونه کلام شان)
10- یک چمن تخیل(شناسنامه مختصر داستان نویسان معاصر غزنه با نمونه کلام شان)
11- تاجدار شرق(مجموعه شعری)
12- معرفی مختصر آبدات و اماکن تاریخی غزنه به 4 لسان(فارسی، پشتو، عربی و انگلیسی)
۱۳- شهربلورین(بغلان در آیینه شعر)
مهارت ها:
آشنایی کامل با پروگرام های کمپیوتر و انترنت
تسلط به زبان دری و پشتو
بلدیت به زبان های عربی و انگلیسی
یادداشت: در حدود بیست عنوان کتاب تحت کار و آماده به چاپ دارد.
بیشتر از 20 تقدیر نامه از مراجع معتبر داخلی و خارجی برایش اهدا شده است.
شماره های تماس: ۰۷۰۰۷۲۰۹۵۳ ۰۷۷۰۰۰۲۶۵۳
نشانی برقی: [email protected] [email protected]

Comments are closed.