وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
عقاب نیوز، خبرگزاری عقاب | Oqab News

شناسنامه مختصر شاعران معاصر افغانستان/ عصمت الله حازم

1- نام و تخلص: عصمت الله حازم
2- نام پدر:
بسم الله
3- سال و محل تولد: سال 1372 در محل روی دوآب ولایت سمنگان زاده شده است
4- تحصیلات: لیسانس رشته فقه و قانون دانشکده شرعیات دانشگاه بلخ.
5- فعالیت های فرهنگی و ادبی:
عضو انجمن آزاد نویسنده گان بلخ، عضو انجمن ادبی هنری (درسا) بلخ ومدت یک سال مدیر فرهنگی انجمن جوانان افغان ولایت بلخ بوده است.
6- حالت مدنی: مجرد
7- نمونه های کلام:
اشک یتیم
کس اشک چشــم یتـیم را خشک رو نکرد
کس خون دل بیوه زنی شست وشو نکرد
هـــربار ‌بار مفت فروختد ای وطــن!
از بهر قیمت ات کسی چـــند و چو نکرد
میهن خراب شد ز تفــرقه و جنگ داخلی
حیف است،گل جهاد دیگر رنگ و بو نکرد
افسوس که اهل وطــن اهل انتـحار شد
این نسل نو جـوان به کسب علم رو نکرد
حیف است ودرد! که در «ارگ » رهبران
از بهر صــلح یک‌سـر مو گـفتو گو نکرد
سوزم به داغ سوختــگی هایت ای وطن!
کس پیـــکر تو را به مرهـم نیکو نکرد
هر روز انتحار هرروز بم و هر‌روز انفجار
دشمن مگـر به ویرانی ات جز آرزو نکرد
بشنو وطن! سخن )حازم(است این کلام:
می‌سازمت بخــدا من اگر این و او نکرد
تنهاست
توهم با من نمیمانی عزیزت بی شما تنهاست
هــوا ابری نگاه غـصه های پیهـمت پیـداست
اگر میــشد برایت میــنوشتم حرف هــایم را
صدایم را سکوتی مـی خورد آواز پر غوغاست
بزن حرفی توهم ای زندگی میجنگم ازاین درد
بگو آیا هنــوزم مـثل ســابق خانه ی لیلاست؟
به پشت حرف های مثل قندت تنگــدل هستم
به او گفتم که دلتنگم تو بگذر از دلم شیداست
تو رفتی و صدایت مرهــم هر زخم هایم بود
انیس جان نگاهــت مونس عمق دل شبهاست
ببین ای عشق(حازم)بیحد از دوری توتنهاست
تو هم با او نمیمانی که عاشق تا ابد تنهاست
Capture.JPGzzz

Comments are closed.