وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
عقاب نیوز، خبرگزاری عقاب | Oqab News

شناسنامه مختصر شاعران معاصر افغانستان/ صالح احمد بسیم

1 – نام و تخلص: 
Capture.JPGnn
2- نام پدر: حسین علی 
 3- سال و محل تولد: کابل 1352
 4- تحصیلات:فارغ لیسه میخانیکی کابل.
 5- فعالیت های فرهنگی: شاعر و فعال فرهنگی بوده، مجموعه ی شعری بنام ( قفس باز است و بال و پر ندارم) اقبال چاپ یافته است. ایشان عضو انجمن قلم افغانستان نیز میباشد.
۶- حالت مدنی: متاهل( دارای پنج فرزند، یک دختر و چهار پسر)
7- نمونه های شعر:
طراوت میدهی گل را اگر از خواب برخیزی
ضمیرم میشود دریا اگر از خواب برخیزی
 و صبح دیگری ، خورشید با دیدار چشمانت
طلوع اش میشود زیبا، اگر از خواب برخیزی
 قناری ها تکلم می کنند از چهره ی نازت
چه غوغای شود برپا اگر از خواب برخیزی
 و مجنون تو ام، گلبانوی شهر غزل هایم
برایم میشوی لیلا، اگر از خواب برخیزی؟
 مراقب باش، تنها و غریب استم درین دنیا
بهایت را نکن بالا، اگر از خواب برخیزی
 من اینجا انتظارم تا شود این غنچه ی گل وا
نصیبم میشوی آیا اگر از خواب برخیزی؟

ما به این قتل و به این کشتار عادت کرده ایم  
زیر تیغ دشمن خونخوار عادت کرده ایم  
جز نکوهش کردن و تقبیح نمودن های پوچ  
از جناب سرور و سردار عادت کرده ایم 
 خون ما ارزان ترین مال و متاع خلقت است  
در میان موج این بازار عادت کرده ایم  
پیشه ی دیگر نمانده جز به میدان نبرد  
یا که مردن یا چنین بیکار عادت کرده ایم  
مشتی از نامردمان آرام میخوابند و ما .. 
نیمه جان در زیر این آوار عادت کرده ایم  
گرگ وحشی آمد از آنسوی اقیانوس ها  
زیر دندانهای این کفتار عادت کرده ایم  
نیست داروی برای التیام درد ها  
ما دگر با این تن بیمار عادت کرده ایم  
شاید این باشد گناه ما ، چرا ما زنده ایم  
دور از لطف خدا انگار عادت کرده ایم 

بیا باران به شهرم نم نم ات را دوست میدارم 
تکاپوهاى شاد و بى غم ات را دوست میدارم 
ببار از روی لطف و از سخاوت های رنگینت
به روی سبزه و گل شبنم ات را دوست میدارم
طنین دلنواز و پرسه های چک چک رویا ! 
به روى جاده ساز پیهم ات را دوست میدارم
گهی از ناز میخندی ، گهی از قهر میجوشی
ببار آن فیض بسیار و کم ات را دوست میدارم
به روی شیشه های پنجره با ناز میلغزی 
تپیدن های پر پیچ و خم ات را دوست میدارم
ز روى خوبرویان با تلنگر هاى خیس خویش
گرفتن بوسه های هر دم ات را دوست میدار م

در شماره ۲۳ هفته نامه سبزمنش مورخ ۲۵ دلو ۱۳۹۶ نیز نشر شده است!

Comments are closed.