وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز

نزدیک به ٢٩هزار جریب زمین در ولایت بغلان غصب شده است

184

یافته هاى آژانس خبرى پژواک نشان مى دهد که در ولایت بغلان ٢٨٧٩٠ جریب زمین دولتى و غیردولتى، از سوى ١٧۴۴ نفر از جمله زورمندان و مقامات دولتى غصب شده است.
براساس معلومات اداره اراضى  ولایت بغلان، فهرست غاصبین و زمین هاى غصب شده، تکمیل و به حکومت مرکزى فرستاده شده است؛ اما تاکنون در مورد واکنش نشان داده نشده و این فهرست، با شوراى ولایتى بغلان و لوى سارنوالى نیز شریک ساخته شده است. رمضان راستین رییس اداره اراضى ولایت بغلان، به آژانس خبرى پژواک گفت که این اداره، اسنادى را نهایى نموده که نشان میدهد درکجا و چقدر زمین توسط کى ها غصب گردیده است. موصوف افزود که براساس این اسناد، در ولایت بغلان در مجموع ٢٨٧٩٠ جریب زمین دولتى و غیردولتى، ازسوى ١٧۴۴ نفر غصب گردیده و این زمین ها از سوى افراد زورمند و مقامات دولتى غصب شده است. اما این اداره دراین مورد بیشتر جزییات نمى دهد. ازسویى هم اداره کوچى ها در ولایت بغلان مى گوید که دراین ولایت، هزاران جریب زمین مالچر  از سوى زورمندان غصب گردیده است. امان الله احمدزى آمر اداره کوچى هاى ولایت بغلان گفت که در دو دهۀ گذشته ١٣٩ هزار جریب مالچرکوچى ها در این ولایت ازسوى قوماندان مسلح پیشین و زورمندان غصب گردیده است. باوجودیکه وى از فرد مشخص نام نبرد؛ اما گفت برخى افراد که در حال حاضر نیز در قدرت هستند، در غصب  این زمین ها دست دارند.
موصوف از مناطق  چون  بدل مست، کرکر ، گز ، حسن تال و تنگى ولسوالى بغلان مرکزى یادآورى نمود که پنجاه درصد مالچرها، توسط زورمندان غصب گردیده و همچنان پنجاه درصد مالچرهاى مناطق دیوان گلچین ولسوالى دهنه غورى، کیله گى، خوش دره، مزار دره  و گورگیان ولسوالى دوشى در کنترول زورمندان است.
نه تنها در ولسوالى ها بلکه در شهر پلخمرى مرکز ولایت بغلان نیز مواردى از غصب زمین هاى دولتى و غیردولتى، توسط زورمندان وجود دارد.
فریدون شینوارى مسوول امور ادارى شاروالى پلخمرى مرکز ولایت بغلان، درحالیکه آمار دقیق از غصب زمین در شهر پلخمرى رابه دست نداد؛ اما تایید کرد که بسیارى از نمرات توزیع شدۀ رهایشى دراین شهر، زمین هاى غصب شده است.
موصوف افزود که در دهه هاى گذشته، به اندازه اى که ازسوى شاروالى زمین به گونه قانونى به مردم توزیع شده، سه برابر آن ازسوى زورمندان غصب گردیده است.
این مقام شاروالى شهر پلخمرى به طور نمونه گفت: (ما در منطقه کرکر، به گونه قانونى ٧٠٠ نمره زمین توزیع کردیم؛ اما درحال حاضر در این منطقه هشت هزار نمره زمین تثبیت شده که غیرقانونى توزیع گردیده است، که به همین دلیل تطبیق نقشه پلان شدۀ شاروالى، از چندین سال بدینسو با مشکل مواجه است.)
بغلان، ازجمله ولایات مهم صنعتی و زراعتی بوده که در ردیف ولایات درجه دوم قرار داشته و در شمالشرق کشور واقع است؛ بغلان در ساختار اداری، یک مرکز و  ١۴  ولسوالى دارد و  مرکز آن شهر پلخمری است. ولسوالى هاى آن شامل خنجان، دوشی، بنو، ده صلاح، پلحصار، جلگه، خوست، فرنگ، گذرگاه نور، نهرین، بورکه، دهنه غوری، تاله و برفک  است.
شوراى ولایتى بغلان نیز تایید کرد که در چند دهه گذشته، هزاران جریب زمین دراین ولایت ازسوى زورمندان غصب گردیده است.
فیروزالدین ایماق  معاون شوراى ولایتى بغلان، باتایید فهرست ارایه شدۀ اداره اراضى از غصب زمین و غاصبین گفت که دراین ولایت در کنارزمین هاى دولتى، زمین هاى ملکى (غیردولتى) نیز غصب گردیده است .
موصوف افزودکه تنها ١١ هزار جریب زمین  فابریکه هاى قند، نساجى، سمنت، معدن و شرکت دولتى سپین زر، ازسوى افراد زورمند غصب گردیده است  و اگرحکومت مرکزى در واپسگیرى این زمین ها اقدام نکند، اداره محلى توان این کار را ندارد.
ازسویى هم عبدالحى نعمتى والى بغلان، غصب زمین دراین ولایت را تایید کرد؛ اما آمار دقیق از آن به دست نداد.
او گفت که در ولایت بغلان، از دهه هاى پیش تا ختم دوره ریاست جمهورى حامدکرزى، شمارى از زورمندان و مقامات حکومتى همان وقت، با سوء استفاده از موقف شان، زمین هاى دولتى و غیردولتى را غصب کرده اند.
موصوف با بیان اینکه تلاش ها از راه قانونى براى واپس گیرى زمین هاى غصب شده آغاز گردیده گفت که به رهبرى شوراى ولایتى دراین ولایت، یک کمیسیون ایجاد شده تا آمار دقیق از زمین هاى غصب شده را مشخص سازد و این کمیسیون به کارش آغاز کرده است.
والى بغلان افزود که موضوع غصب زمین دراین ولایت، مربوط به ولایت نمى شود؛ در تمام ولایات صدها جریب زمین غصب گردیده، که نیاز است دولت مرکزى در زمینه توجه جدى نماید.
درحالى از غصب هزاران جریب زمین درولایت بغلان خبرداده شد که اداره مستقل اراضى افغانستان، قبل ازاین گفته بود که بیش از یک عشاریه سه (١،٣) میلیون جریب زمین در ٣٠ ولایت کشور، از سوى زورمندان غصب شده؛ اما در ولایات دایکندى، پنجشیر، نورستان و کنر، موارد غصب زمین وجود ندارد.
به گفته منبع، در مجموع غاصبین کوچک که برای خود سرپناه ساخته اند، تا غاصبین بزرگ که تا یک صدهزار جریب زمین را غصب کرده اند؛ به ۱۵ هزار و ۸۳۱ نفر میرسد و اراده سیاسى قوى در حکومت، براى واپسگیرى این زمین ها وجود دارد.
D9F9A50C-E32E-4DFC-87DE-0A01B91FF072_cx58_cy15_cw15_w1023_r1_s

Comments are closed.