وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز

مقام‌های حکومتی هیچ باورمندی به قانون اساسی ندارند

155

در حالیکه معاون دوم ریاست جمهوری از نقض همگانی قانون اساسی سخن می‌زند اما برخی از آگاهان می‌گوید که بی باوری مقام‌های حکومتی سبب افزایش بی قانونی‌ها در کشور شده است.
محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری؛ در مطلبی در مناسبت به چهاردهمین سال‌روز تصویب قانون اساسی افغانستان گفته که نقض قانون اساسی همگانی شده و از افراد عادی گرفته تا نهادهای خصوصی و دولتی در نقض آن دست دارند. آقای دانش شماری از دلایل نقض همگانی قانون اساسی را چنین بیان کرده ” ساختار نابرابر و تبعیض آمیز تاریخی، تضاد منافع جریان های سیاسی، تداوم و مدیریت بحران توسط کشورهای منطقه و تروریسم، فرهنگ منافع محور، اراده معطوف به قدرت افراد زورمند، مافیای مواد مخدر و فساد گسترده در بدنه اداره کشور، از مهم ترین عوامل نقض قانون اساسی هستند. این عوامل دست در دست هم داده و هم مردم و هم روندهای مبتنی بر قانون اساسی را به گروگان گرفته اند. البته عدم ظرفیت و امکانات کافی برای تطبیق قانون و فقر تاریخی را نیز نباید نادیده گرفت”.
در همین حال؛ فیض الله جلال استاد دانشگاه کابل در گفتگوی با خبرگزاری جمهور می‌گوید که قانون اساسی از سوی مقام‌های حکومتی و زورمندان همواره نقض شده و مردم کم تر در نقض قوانین کشور دخیل بوده اند. در حالیکه رهبران حکومت و به ویژه محمداشرف غنی همواره از تطبیق قانون اساسی سخن می‌زند اما آقای جلال تاکید می‌کند که مقام‌های بلند پایه حکومتی به قانون پایبندی نداشته و نیز هیچ گونه باورمندی به آن ندارد. وی تاکید می‌کند که در حال حاضر بی قانونی در افغانستان یک فرهنگ شده و مقام‌های بلند پایه حکومتی و زورمندان با بی مسوولیتی تمام دست به کارهای فراقانونی زده و هیچ هراسی از پاسخگویی ندارند.
ابن در حالیست که اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی کشور می‌گویند که این کمیسیون در نظر دارد تا در تفاهم با وزارت معارف، تدریس قانون اساسی کشور در نصاب تعلیمی گنجانیده شود.
2d062b10-3a44-4106-99d2-85fac87fcc81

Comments are closed.