وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
عقاب نیوز، خبرگزاری عقاب | Oqab News

مسئول تامین امنیت کابل کیست؟!

کابل پایتخت افغانستان، شهریست با بیش از 5 میلیون جمعیت و این شهر سال‌هاست دست‌خوش ناامنی است و هیچ کس خود را مسئول امنیت شهر کابل نمی‌داند از سر قومندان اعلی قوای مسلح افغانستان شروع تا وزیر داخله، وزیر دفاع، رییس امنیت و قومندان امینه شهر هیچ کسی خود را مسئول ناامنی در کابل  نمی‌دانند.
فقر، ناامنی، انتحار، بیکاری، دزدی مشکلات عمدۀ است که شهروندان شهر کابل با آن مواجه استند و مشکلات دیگر که شهروندان کابل دارند؛ آلودگی هوا، نبود ترانسپورت شهری، راه بندان، گذاشتن سنگ‌ها اطراف نهادهای شخصی و دولتی و تبدیل شدن این شهر به زندان و یا یک پایگاه نظامی، مردم این شهر را خسته ساخته است.
هر بار که انتحاری صورت می‌گیرد سخنگوی ارگ ریاست جمهوری و ریاست اجراییه افغانستان این حملات انتحاری را محکوم می‌کنند و می گویند که دشمن در جنگ با سربازان ما شکست خورده اند و حال دست به انتحاری می‌زنند که مردم از این کار شان نیز خسته شده اند.
هر ساله میلیون‌ها دالر مصرف نهادهای امنیتی می‌شود اما این نهادها بخاطر گرفتن امنیت کابل و افغانستان نه استراتیژی دارند و نه تکتیک فقط بعد از انفجار و انتحار در یک ساحه سخنگویان وزارت امور داخله آمار کشته ها و زخمی را نشر می‌کنند و دیگر نهادهای امنیتی خاموش استند.
با این حساب مردم کابل بخاطر زنده ماندن باید به چه کسی باور کنند و به کجا بروند؟ نهادهای امنیتی که کاری آنچنانی از دست شان بر نمیاید و مردم در مسجد، خانه، تکیه‌خانه، سرک، هوتل و… هیچ جا امنیت ندارند و این امر مبدل شده به یک کابوس برای مردم افغانستان و همین باعث شده است که پول از افغانستان فرار کند، درس خوانده‌ها به خارج بروند و کابل مبدل شود به شهر ارواح و نهادهای امنیتی و ارگ ریاست جمهوری با هر انتحاری که در کابل اتفاق می افتد دیوارهای سمنتی شان بیشتر می‌شود و مردم چه می‌کشند هیچ کس نمی‌داند!
حمله اخیر که در هوتل انترکانیننتال اتقاق افتاد 14 ساعت دوام کرد و در این 14 ساعت به آبروی افغانستان لطمه وارد شد چون یکی از هوتل‌هایی را انتحاری‌ها هدف قرار دادند که اکثراً اتباع خارجی به این هوتل میامدند و این هوتل تنها هوتل تقریباً مدرن دولتی است که مورد هدف قرار گرفت و محافلی که در این هوتل برگزار شده بود و مهمانی که در این هوتل بودند در این 14 ساعت چه کشیدند؟ پاسخ این حمله را کی خواهد داد؟ مسئولیت این حمله را کدام گروه تروریستی به عهده خواهد گرفت؟
این در حالیست که چند سال قبل هم این هوتل مورد هدف مهاجمین انتحاری قرار گرفته بود و این مهاجمین مردم را به گلوله بستند و هوتل را آتش زدند و این کار سبب شد مردم تا مدت زیادی از رفتن به این هوتل وحشت کنند و در این سال‌ها که این اتفاق تقریباً یاد مردم رفته اما با حمله امشب دیگر گمان می‌رود که تا سال‌های زیاد این اتفاق یاد کسی نرود.
همچنان گفته می‌شود که حدود سه هفته پیش امنیت هتل انتر کانتیننتال به یک شرکت امنیتی خصوصی واگذار شده بود و رئیس هتل گفته است که مهاجمان از راه آشپزخانه وارد سالون شده اند  و حال کسی است که بگوید که این شرکت امنیتی مربوط کیست؟ کی امنیت هوتل را به این شرکت واگذار کرده است و هزاران پرسش دیگر که شاید تا ابد بی پاسخ بماند برای مردم!
حال با وجود این همه مشکلات که در کابل وجود دارد دامنۀ حاکمیت ارگ تا کجا میرسد، چهار اطراف ارگ، یا ارگ و بعضی از ادارات دولتی؟ چون والی از حکومت فرمان‌برداری ندارد و فرمانده پولیس یک ولایت رییس جمهور را هیچ کاره می‌دانند و همین طور هیچ کس به کسی بند نیست و این مملکت شده بی صاحب و دیگ بی سرپوش که تمام جنگ استخباراتی منطقه و جهان در همین پایتخت کوچک اتفاق می افتد.
کابل-1-680x400

Comments are closed.